Selecteer Pagina

Mourik opent vestiging in Farmsum

door | 24 jun, 2021 | Archief, Energie, Maintenance

English translation ->

Technisch dienstverlener Mourik heeft een kantoor in Farmsum geopend. Het wil inspelen op de ontwikkeling van Groningen tot waterstofhub.

Kees Jan Mourik, bestuursvoorzitter van Mourik, nam de opening op 8 juni voor zijn rekening. Het nieuwe onderkomen vormt de basis in Noordoost-Nederland, van waaruit Mourik de diensten van Mourik Infra en Industry aan kan bieden. “Al voor de opening zijn de eerste cleaningaanvragen bij Mourik ontvangen. Ook lopen er verschillende aanvragen voor multidisciplinaire projecten. Het besluit om een locatie in deze regio te openen, lijkt hiermee een juiste beslissing te zijn geweest”, zegt bedrijfsleider regio Noord Niels Potma van Mourik.

Expert

Voor de langere termijn verwacht Mourik ook opdrachten in Groningen binnen te slepen die bijdragen aan de bouw en het onderhoud van de waterstofhub in Groningen. Onder de naam NortH2 wordt opgewekte windstroom in de Eemshaven omzet in groene waterstof. “Wij zijn expert op dit gebied”, stelt Mourik. “We willen van begin af aan betrokken zijn bij de bouw van dit prestigieuze project. We vinden het belangrijk om onze expertise in te zetten voor de verduurzaming van onze economie.” 

Farmsum

Mourik ziet door deze ontwikkelingen meer energie- en chemische bedrijven naar Groningen trekken. Dat biedt kansen voor het bedrijf, denkt Mourik. “Deze bedrijven gebruiken reactoren waarin chemische reacties plaatsvinden. het schoonmaken hiervan is een zeer specialistisch vak. Er zijn maar weinig bedrijven wereldwijd die dat kunnen. Wij behoren tot de beste. We hebben ervaring met deze werkzaamheden van Colombia tot Qatar.”

Zie ook: Plastic-to-oil-installatie levert circulaire olie

English translation

Mourik opens office in Groningen

Technical service provider Mourik has opened an office in Farmsum, Groningen. It wants to respond to the development of Groningen into a hydrogen hub.

Kees Jan Mourik, chairman of Mourik‘s board, was responsible for the opening on 8 June. The new accommodation forms the base in the northeast of the Netherlands from which Mourik can offer the services of Mourik Infra and Industry. “Even before the opening, the first cleaning requests have been received at Mourik. There are also various requests for multidisciplinary projects. The decision to open a location in this region therefore appears to have been the right one”, says Niels Potma, manager of Mourik’s Northern region.

Expertise

In the longer term Mourik also expects to win contracts in Groningen for the construction and maintenance of the hydrogen hub. Under the name NortH2, generated wind power in the Eemshaven is converted into green hydrogen. “We are experts in this field,” says Mourik. “We want to be involved in the construction of this prestigious project from the outset. We think it is important to use our expertise to make our economy more sustainable.”

Reactors

Mourik sees more energy and chemical companies moving to Groningen as a result of these developments. That offers opportunities for the company, Mourik believes. “These companies use reactors in which chemical reactions take place. cleaning them is a highly specialist business. There are only a few companies in the world that can do that. We are among the best. We have experience with this work from Colombia to Qatar.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!