Selecteer Pagina

Mourik in partnership voor decarbonisatie

door | 10 mrt, 2023 | Energie, Nieuws, Petrochemie

Decarbonisatie

English translation ->

Mourik Industry heeft een memorandum of understanding getekend met Angara. De technologie van Angara helpt decarbonisatie in de procesindustrie te bevorderen.

Onlangs hebben beide partijen een proef bij een raffinaderij in Europa uitgevoerd, waarbij de technologie van Angara werd toegepast. Hierbij wordt met behulp van kunstmatige intelligentie vervuiling in warmtewisselaars dynamisch afgebroken en verwijderd. Dit komt de optimalisatie van de warmteoverdracht ten goede, met als resultaat minder CO2-uitstoot.

Decarbonisatie

De resultaten van de proef waren ‘zeer bemoedigend’, aldus Mourik. Over tien warmtewisselaars bedroeg de berekende jaarlijkse besparing 10 kiloton CO2 en drie miljoen euro. Ook werd het project veilig opgeleverd. De technologie van Angara werd eerder bekeken door DNV GL en kreeg een Technology Readiness Level van 8+.

Netwerk ontwikkelen

Dit alles is voor Mourik reden een memorandum of understanding (MOU) te tekenen met het in Amsterdam gevestigde Angara. “De samenwerking met Mourik is strategisch voor Angara, omdat we ons op korte termijn willen richten op decarbonisatiemogelijkheden in Europa. We willen een netwerk ontwikkelen van sterke, toonaangevende implementatiepartners en we verwachten Mourik te certificeren als een volledig geaccrediteerde gebruiker van onze technologie”, aldus Petra Koselka, ceo van Angara.

Uitbreiding

Simon Kramer, commercieel directeur van Mourik divisie Industrie vult aan: “Wij bieden innovatieve oplossingen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten. De samenwerking met Angara is een uitbreiding op onze specialistische expertise en sluit goed aan op ons brede scala aan industriële oplossingen, zoals Non-Entry Tankcleaning en onze duurzame innovatiestrategie.”

Zie ook: ‘We geven de klant wat hij nodig heeft’

English translation

Mourik in partnership for decarbonisation

Mourik Industry has signed a memorandum of understanding with Angara. Angara’s technology helps promote decarbonisation in the process industry.

Recently, the two parties conducted a trial at a refinery in Europe using Angara’s technology. This uses artificial intelligence to dynamically break down and remove fouling in heat exchangers. This benefits heat transfer optimisation, resulting in reduced CO2 emissions.

Encouraging

The results of the trial were ‘very encouraging’, says Mourik. Over ten heat exchangers, the calculated annual savings amounted to 10 kilotonnes of CO2 and three million euros. The project was also delivered safely. Angara’s technology was previously reviewed by DNV GL and given a Technology Readiness Level of 8+.

Network

All this prompted Mourik to sign a memorandum of understanding (MOU) with Amsterdam based Angara. “The collaboration with Mourik is strategic for Angara as we want to focus on decarbonisation opportunities in Europe in the short term. We want to develop a network of strong, leading implementation partners and we expect to certify Mourik as a fully accredited user of our technology,” said Petra Koselka, ceo of Angara.

Extension

Simon Kramer, commercial director of Mourik’s Industry division adds: “We offer innovative solutions that contribute to our customers’ sustainability goals. The partnership with Angara is an extension of our specialist expertise and fits well with our wide range of industrial solutions, such as Non-Entry Tank Cleaning and our sustainable innovation strategy.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!