Selecteer Pagina

Minister Harbers bezoekt leidingenstraat

door | 2 feb, 2023 | Infrastructuur, Nieuws, Petrochemie, Veiligheid

Foto: LS-Ned

English translation ->

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft een bezoek gebracht aan de Leidingenstraat Nederland (LS-Ned). Hij noemt buisleidingen de veiligste manier voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

“Wij wilden aan de minister laten zien hoe veilig, snel en duurzaam transport onder de grond is”, zegt algemeen directeur Ferdinand van den Oever van LS-Ned. De stichting is verantwoordelijk voor het traject aan ondergrondse pijpleidingen tussen de industriegebieden van Rotterdam en Antwerpen, met aftakkingen naar Moerdijk en Vlissingen. Er wordt onder meer ruwe olie, aardgas en waterstof in getransporteerd.

Leidingenstraat

Van den Oever zegt in de toekomst een belangrijke rol te zien weggelegd voor het vervoer via buisleidingen. “Er is namelijk grote vraag naar nieuwe leidingen, maar de huidige capaciteit kan een ruimtelijk knelpunt opleveren voor de energietransitie. Als kennispartner willen we niets liever dan onze opgebouwde kennis en ervaring inzetten voor ondersteuning van andere overheden en andere leidingstroken die toekomstbestendig en goed voor het milieu zijn.”

Kansen

Minister Harbers erkent de bijdrage die het vervoer van producten via buizen kan leveren aan de energietransitie: “Daarbij is het de veiligste manier om gevaarlijke stoffen te vervoeren richting Europese industriegebieden. Bij Leidingenstraat Nederland heb ik vandaag gezien hoe dit in zijn werk gaat en welke kansen deze vorm van transport nog meer biedt voor de toekomst.”

Zie ook: Dirix nieuwe directeur Havenbedrijf Moerdijk

English translation

Minister Harbers visits pipeline street

Infrastructure and Water Management Minister Mark Harbers has visited Leidingenstraat Nederland (LS-Ned). He called pipelines the safest way to transport hazardous substances.

“We wanted to show the minister how safe, fast and sustainable transport underground is,” says LS-Ned General Director Ferdinand van den Oever. The foundation is responsible for the route of underground pipelines between the industrial areas of Rotterdam and Antwerp, with branches to Moerdijk and Vlissingen. Among other things, it transports crude oil, natural gas and hydrogen.

Important role

Van den Oever says he sees an important role for pipeline transport in the future. “This is because there is high demand for new pipelines, but the current capacity can create a spatial bottleneck for energy transition. As a knowledge partner, we want nothing more than to use our accumulated knowledge and experience to support other governments and other pipeline routes that are future-proof and good for the environment.”

Opportunities

Minister Harbers recognises the contribution that transporting products through pipes can make to the energy transition: “Besides, it is the safest way to transport hazardous substances towards European industrial areas. At Leidingenstraat Nederland today, I saw how this works and what further opportunities this form of transport offers for the future.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!