Selecteer Pagina

Dirix nieuwe directeur Havenbedrijf Moerdijk

door | 10 nov, 2022 | Archief, Haven

Paul Dirix (foto: Wouter Zaalberg)

English translation ->

Paul Dirix volgt Ferdinand van den Oever op als ceo van het Havenbedrijf Moerdijk. Hij is afkomstig van het in Amsterdam gevestigde afvalverwerkingsbedrijf AEB.

Dirix treedt 16 januari a.s. aan als opvolger van Van den Oever, die onlangs overstapte naar Leidingenstraat Nederland. Dirix is nu nog werkzaam als algemeen-directeur bij AEB. Hij werkte in het verleden als directielid bij onder meer NS, ProRail en TenneT. Samen met cfo Marika Menschaar-den Hartog zal hij het bestuur van het havenbedrijf vormen.

 

Havenbedrijf Moerdijk

“Met Paul Dirix denkt de RvC een zeer professionele en gedreven bestuurder te hebben aangetrokken die gezien zijn ervaring bij uitstek geschikt is de ambities van Havenbedrijf Moerdijk te realiseren”, verklaart Peter van Laarhoven, voorzitter van de RvC. “Met zijn heldere communicatiestijl opereert hij open en eerlijk en weet hij zich in complexe situaties aantoonbaar staande te houden. Met zijn persoonlijke drive op het gebied duurzaamheid en circulariteit, denken we dat hij goed past bij het havenbedrijf. Paul is een enthousiaste, resultaatgerichte verbinder. De RvC heeft veel vertrouwen in hem.”

‘Nieuwgierig en enthousiast’

Zelf zegt Dirix ‘een bijdrage te willen leveren aan de mooie missie’ van het havenbedrijf. “Het complexe speelveld waarin Port of Moerdijk zich bevindt biedt uitdaging en kansen. Mijn achtergrond in de energiesector en ervaring met het spoor komen goed van pas, net als mijn ervaring in het publiek-private domein, waar ik graag het maatschappelijke verschil wil maken. Ik ben nieuwsgierig en enthousiast om met de mensen van het havenbedrijf en de bedrijven op het haven- en industrieterrein aan de slag te gaan.”

Zie ook: Betrouwbare partner

English translation

Dirix new CEO of Moerdijk Port Authority

Paul Dirix succeeds Ferdinand van den Oever as CEO of the Moerdijk Port Authority. He joins from Amsterdam-based waste management company AEB.

Dirix will take office on 16 January next, succeeding Van den Oever, who recently moved to Leidingenstraat Nederland. Dirix is currently still working as general manager at AEB. In the past, he worked as a board member at NS, ProRail and TenneT, among others. Together with cfo Marika Menschaar-den Hartog, he will form the board of the port authority.

Ambitions

“With Paul Dirix, the Supervisory Board believes it has attracted a highly professional and driven director who, given his experience, is ideally suited to realise the ambitions of the Moerdijk Port Authority,” explains Peter van Laarhoven, chairman of the Supervisory Board. “With his clear communication style, he operates openly and honestly and demonstrably knows how to hold his own in complex situations. With his personal drive in the field of sustainability and circularity, we think he is a good fit for the port authority. Paul is an enthusiastic, results-oriented connector. The SB has great confidence in him.”

Curious and enthusiastic

Dirix himself says he wants to “contribute to the beautiful mission” of the port authority. “The complex playing field in which Port of Moerdijk finds itself offers challenges and opportunities. My background in the energy sector and experience with rail will come in handy, as will my experience in the public-private domain, where I would like to make a social difference. I am curious and enthusiastic to get to work with the people of the port authority and the companies at the port and industrial estate.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!