Selecteer Pagina

Manager voor Data Safehouse

door | 30 mrt, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Energie

Foto: Danny Cornelissen

English translation ->

Wiebe Buist is aangetrokken als manager voor het Data Safehouse, dat een vertrouwelijke informatie-uitwisseling tussen industrie en netbeheerders mogelijk moet maken. Dit is deze week bekendgemaakt.

Netbeheerders kunnen alleen infrastructuur aanleggen als zij zeker weten hoeveel vraag er vanuit de industrie naar duurzame energie is. Industriële bedrijven op hun beurt willen alleen energie afnemen als zij zekerheid hebben omtrent het aanbod. Om deze impasse te doorbreken moeten industrie en netbeheerders concurrentiegevoelige informatie kunnen delen. In deze behoefte voorziet het Data Safehouse. Het komende halfjaar loopt een pilot, waarna een evaluatie en uitrol in Rotterdam en Moerdijk volgt.

Data Safehouse

In Wiebe Buist is een manager gevonden die het Data Safehouse gaat leiden. Hij werkte lange tijd voor Yara en ondersteunt de laatste jaren als zelfstandig adviseur bedrijven bij energievraagstukken. Zijn eerste taak is het selecteren van een IT-platform voor het uitwisselen van de informatie. “Veiligheid is daarbij een belangrijke voorwaarde, evenals eenvoud”, licht hij toe op de website van Deltalinqs. Ook richt hij zich op uitbreiding van het aantal deelnemers aan het Data Safehouse. “We willen bij elkaar opgeteld tachtig procent van de in ons industriecluster veroorzaakte CO2-uitstoot binnenboord hebben.”

Zie ook: Volle kracht vooruit voor groene waterstof

English translation

Manager for Data Safehouse

Wiebe Buist has been appointed manager for the Data Safehouse, which will enable the confidential exchange of information between industry and network operators. This was announced this week.

Grid managers can only build infrastructure if they know for sure how much demand there is from industry for sustainable energy. Industrial companies, in turn, will only buy energy if they have certainty about the supply. To break this deadlock, industry and network operators must be able to share competitively sensitive information. The Data Safehouse meets this need. A pilot project will run for the next six months, followed by an evaluation and roll-out in Rotterdam and Moerdijk.

Safety

A manager has been found in Wiebe Buist to run the Data Safehouse. He worked for Yara for a long time and in recent years has been supporting companies as an independent consultant on energy issues. His first task is to select an IT platform for exchanging the information. “Safety is an important condition for this, as is simplicity”, he explains on the Deltalinqs website. He also focuses on expanding the number of participants in the Data Safehouse. “We want to add up to eighty percent of the CO2 emissions caused in our industry cluster.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!