Selecteer Pagina

LyondellBasell rondt Circular Steam Project af

door | 26 okt, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

English translation ->

Het Circular Steam Project bij LyondellBasell op de Maasvlakte is afgerond. Dit brengt de CO2-uitstoot en het energieverbruik van de producent fors omlaag.

Drie jaar geleden maakten LyondellBasell en Covestro bekend een biofabriek en verbrandingsoven te gaan bouwen. In plaats van afvalwater af te voeren, wordt dit in de nieuwe fabrieken verwerkt tot biogas en stoom.

Circular Steam Project

LyondellBasell en Covestro openden de nieuwe installaties deze week officieel. Hiermee vermindert het energieverbruik met 0,9 Petajoules per jaar, de CO2-uitstoot jaarlijks met 140.000 ton en hoeft er 11 miljoen kilo minder zout water te worden geloosd. Het Havenbedrijf Rotterdam streeft ernaar om het energieverbruik in de haven met 2 Petajoules te verminderen. Volgens LyondellBasell draagt het Circular Steam Project er in belangrijke mate aan bij om dat doel te halen.

90.000 huishoudens

“Klimaatverandering is een van de belangrijkste mondiale uitdagingen, zowel nu als voor toekomstige generaties”, zegt Jean Gadbois, senior vice president manufacturing Europe, Asia en international van LyondellBasell. “Ik ben er trots op dat we vandaag op onze locatie op de Maasvlakte energie besparen, gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 90.000 huishoudens. Het Circular Steam Project is een prachtig voorbeeld van hoe we het gebruik van energie op onze productiefaciliteiten verminderen.”

Zie ook: LyondellBasell verduurzaamt fabriek in Rotterdam

English translation

LyondellBasell completes Circular Steam Project

The Circular Steam Project at LyondellBasell on the Maasvlakte in Rotterdam has been completed. This brings the CO2 emissions and energy consumption of the producer significantly down.

Three years ago, LyondellBasell and Covestro announced the construction of a bio factory and incinerator. Instead of disposing of waste water, the new plants will process it into biogas and steam.

CO2 emissions

LyondellBasell and Covestro officially opened the new facilities this week. This reduces energy consumption by 0.9 Petajoules per year, CO2 emissions by 140,000 tonnes annually and 11 million kilos less salt water needs to be discharged. The Port of Rotterdam Authority aims to reduce energy consumption in the port by 2 Petajoules. According to LyondellBasell, the Circular Steam Project contributes significantly to achieving this goal.

90,000 households

“Climate change is one of the most important global challenges both now and for future generations,” said Jean Gadbois, Senior Vice President Manufacturing Europe, Asia and International of LyondellBasell. “I am proud that today, we are saving more energy at our Maasvlakte site, equal to the electricity use of 90,000 households. The Circular Steam Project is a great example of how we reduce the use of energy at our manufacturing facilities.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!