De overslag in de Rotterdamse haven is in het eerste kwartaal van 2014 iets lager (-0,2 procent) uitgevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de overslag van minerale olieproducten (-14 procent) nam af.

In totaal werd in de eerste drie maanden van dit jaar 109 miljoen ton overgeslagen. Uitgesplitst naar goederensoort werden minder ruwe olie (-2 procent), minerale olieproducten(-14 procent) en overig nat massagoed (-14 procent) overgeslagen. Aan de positieve kant eindigden ijzererts en schroot (+5 procent), kolen (+15 procent), agribulk (+69 procent), overig droog massagoed (+13 procent), containers (+1 procent), roll on/roll off (+9 procent) en overig stukgoed (+9 procent).

“De dalende tendens van de tweede helft van 2013 zette aanvankelijk door, maar dankzij een sterke maand maart bleef de overslag in de eerste drie maanden toch bijna gelijk”, licht president-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam toe. “Voor heel 2014 reken ik op een kleine groei maar gaat mijn aandacht vooral uit naar structurele ontwikkelingen die de haven van Rotterdam onder druk zetten. Het gaat daarbij om de overcapaciteit in de Europese raffinagesector, de snelle opkomst van Amerikaans schaliegas die investeringen in de Europese chemie onder druk zet en veranderingen in de containersector. Reders bouwen steeds grotere containerschepen en gaan intensief samenwerken om die optimaal te vullen. Tegelijkertijd is in veel Noordwest-Europese havens terminalcapaciteit bijgebouwd terwijl de economisch groei daarbij achterbleef.”

Meer over het toekomstperspectief van de Rotterdamse haven in het mei-nummer van Europoort Kringen.