Selecteer Pagina

Inzet van lagetemperatuur-restwarmte onderzocht

door | 28 jul, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Energie

English translation ->

Lagetemperatuur-restwarmte uit de haven van Rotterdam kan worden benut voor het verwarmen van huizen en kassen. Wel zijn er struikelblokken die moeten worden weggenomen.

Dit blijkt uit een quickscan die Royal HaskoningDHV uitvoerde in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, Evides Industriewater, Invest-NL en Shell. Twee warmtebronnen zijn bekeken: afvalwater van een waterzuiveringsinstallatie op het terrein van Shell Pernis en koelwater van nog te bouwen electrolysers op de Tweede Maasvlakte. Voor het benutten van het gezuiverde koelwater (ook wel effluent genoemd) zijn warmtepompen nodig. De warmte van electrolysers kan zonder warmtepomp aan kassen worden geleverd.

Lagetemperatuur-restwarmte

Een belangrijke hindernis is het gebrek aan een gegarandeerde vraag naar de restwarmte. Volgens de onderzoekers kan een garantiefonds voor de projectontwikkelingsfase, een publiek ontwikkelbedrijf of duidelijkheid over het einde van aardgasnetten in woonwijken hier soelaas bij bieden. Een andere uitdaging is de onrendabele top. Het zou goed zijn, stellen de onderzoekers, als bij de SDE++-regeling ook subsidie voor lagetemperatuur-restwarmte kan worden aangevraagd.

Nuttig inzetten

“Met de toename van groene waterstof en andere duurzame industrieën in het havengebied zal er steeds meer restwarmte van lage temperatuur beschikbaar komen. Als we deze nuttig kunnen inzetten voor het verwarmen van huizen of kassen kunnen we de industrie verduurzamen én het gasverbruik in de regio sneller terugbrengen. Zo slaan we twee vliegen in één klap”, aldus Nico van Dooren, directeur new business van het Havenbedrijf Rotterdam.

Zie ook: Restwarmte Cabot en AVR naar stoomnetwerk

English translation

Deployment of low-temperature residual heat investigated

Low-temperature residual heat from the port of Rotterdam can be used to heat houses and greenhouses. However, there are stumbling blocks that must be removed.

This is the conclusion of a quick scan carried out by Royal HaskoningDHV on behalf of the Port of Rotterdam Authority, Evides Industriewater, Invest-NL and Shell. Two sources of heat were examined: waste water from a water purification plant on the Shell Pernis site and cooling water from electrolysis units yet to be built on Maasvlakte 2. Heat pumps are needed to use the purified cooling water (also known as effluent). The heat from electrolysis plants can be supplied to greenhouses without a heat pump.

Clarity

A major obstacle is the lack of a guaranteed demand for the residual heat. According to the researchers, a guarantee fund for the project development phase, a public development company or clarity about the end of natural gas networks in residential areas could help here. Another challenge is the unprofitable top. It would be good, say the researchers, if the SDE++ scheme could also be used to apply for subsidies for low-temperature residual heat.

‘More sustainable’

“With the increase in green hydrogen and other sustainable industries in the port area, more and more low-temperature residual heat will become available. If we can use this to heat houses or greenhouses, we can make industry more sustainable and reduce gas consumption in the region more quickly. That way we kill two birds with one stone”, says Nico van Dooren, New Business Director of the Port of Rotterdam Authority.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!