Selecteer Pagina

HES Hartel Tank Terminal failliet

door | 10 jan, 2023 | Nieuws, Opslagtanks

HHTT

Foto: HES

English translation ->

De rechtbank van Rotterdam heeft de HES Hartel Tank Terminal failliet verklaard. De curator gaat nu op zoek naar een koper voor het gloednieuwe, bijna afgebouwde complex.

Eind december verleende de rechtbank surseance van betaling aan de HES Hartel Tank Terminal. Verschillende tegenslagen hadden ervoor gezorgd dat de bouw van de HES Hartel Tank Terminal nog altijd niet is afgerond. Zo zorgde de corona-uitbraak voor grote vertraging. Ook brak er afgelopen zomer brand uit in een controlestation, wat tot meer uitstel leidde. De vertragingen hebben tot gevolg dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om het project af te krijgen.

HES Hartel Tank Terminal

HES had met BP een langjarig contract afgesloten voor de opslag van olieproducten in de terminal. BP liet echter weten dat het bedrijf zich door de vertraging niet langer gebonden voelt aan de gemaakte afspraken. Gesprekken tussen de partijen leidden niet tot een oplossing, waarna deze week het faillissement over de 52 tanks grote opslagterminal is uitgesproken. Curator Carl Hamm gaat op zoek naar een koper van de terminal, die bijna is afgebouwd. Het merendeel van de werknemers van de HES Hartel Tank Terminal verliest hun baan. HES laat weten dat het faillissement geen invloed heeft op de overige activiteiten van het bedrijf.

Zie ook: Vopak wil LOHC-fabriek bouwen

English translation

HES Hartel Tank Terminal declared bankrupt

The Rotterdam District Court has declared the HES Hartel Tank Terminal bankrupt. The trustee will now look for a buyer for the brand new, almost completed complex.

At the end of December, the court granted suspension of payment to HES Hartel Tank Terminal. Several setbacks had meant that the construction of the HES Hartel Tank Terminal was still not completed. For instance, the corona outbreak caused major delays. A fire also broke out in a control station last summer, leading to more delays. The delays resulted in insufficient funds being available to complete the project.

Buyer

HES had signed a long-term contract with BP to store petroleum products at the terminal. However, BP informed that due to the delay, the company no longer felt bound by the agreements made. Talks between the parties did not lead to a solution, following which bankruptcy was declared on the 52-tank storage terminal this week. Trustee Carl Hamm will look for a buyer for the terminal, which is nearing completion. Most of the employees of the HES Hartel Tank Terminal will lose their jobs. HES informed that the bankruptcy will not affect the company’s other operations.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!