Selecteer Pagina

Havenbedrijf schakelt over op elektrische voertuigen

door | 15 jun, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Haven

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat voortaan alleen nog maar elektrische voertuigen leasen. Hiertoe heeft het een contract gesloten met een nieuwe leverancier, MHC Mobility.

Dit besluit betekent dat na afloop van de nu nog lopende contracten alleen nog maar elektrische auto’s zullen worden geleast. Van alle lease-auto’s die de medewerkers zelf hebben kunnen kiezen, is driekwart nu elektrisch. Het overige, niet-persoonsgebonden wagenpark is voor 25 procent elektrisch.

Stimuleren

Het havenbedrijf gaat zijn medewerkers mobiliteitsbudgetten aanbieden. Ieder medewerker kan kiezen hoe hij reist – per fiets, auto of OV – of dat hij thuis werkt. Met het verstrekken van een gratis OV-jaarkaart stimuleert het zijn medewerkers om met het openbaar vervoer te reizen. 

Elektrische voertuigen

“De overeenkomst past in het beleid van het havenbedrijf dat erop is gericht om de energietransitie te stimuleren in de Rotterdamse haven en een bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. We nemen zelf verantwoordelijkheid door ambitieuze CO2-reductiedoelen te formuleren en die toe te passen op alle onderdelen van de eigen CO2-footprint”, aldus cfo Vivienne de Leeuw van het Havenbedrijf Rotterdam.

Zie ook: Havenbedrijf pakt CO2-uitstoot versneld aan

English translation

Port of Rotterdam Authority switches to electric vehicles

The Port of Rotterdam Authority will henceforth only lease electric vehicles. To this end, it has concluded a contract with a new supplier, MHC Mobility.

This decision means that upon expiry of the current contracts, only electric cars will be leased. Of all the leased cars that employees have been able to choose themselves, three-quarters are now electric. The remaining, non-personal fleet is 25 per cent electric.

Mobility budgets

The Port Authority is going to offer its employees mobility budgets. Every employee can choose how they travel – by bike, car or public transport – or whether they work from home. By providing a free annual public transport pass, it encourages its employees to travel by public transport.

Stimulating

“The agreement fits in with the Port Authority’s policy of stimulating energy transition in the port of Rotterdam and contributing to combating climate change. We take responsibility ourselves by formulating ambitious CO2 reduction targets and applying them to all parts of our own CO2 footprint”, says CFO Vivienne de Leeuw of the Port of Rotterdam Authority.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!