Selecteer Pagina

Haven bundelt krachten voor arbeidsmarkt

door | 18 jan, 2023 | Haven, Nieuws

Arbeidsmarkt

Foto: Deltalinqs/Mirjam Lems

English translation ->

De oprichting van de Human Capital Coalitie Energietransitie moet de problemen op de arbeidsmarkt helpen verminderen. Op dit moment zijn er ruim 8.000 vacatures in de haven, en dit zal alleen maar toenemen.

Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rijnmond en STC hebben samen de Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) opgericht. De intentieverklaring hiervoor werd onlangs getekend.

Vacatures op arbeidsmarkt

Voor de energietransitie hebben bedrijven ‘talent, menskracht en vakmanschap’ nodig. Op dit moment zijn er meer dan 8.000 vacatures in de haven van Rotterdam, en dit zal alleen nog maar toenemen. Door de energietransitie zullen bestaande functies bij bedrijven verdwijnen of veranderen; ook komen er nieuwe functies bij. Naar verwachting zal de energietransitie in de haven tussen de 10.000 en 15.000 nieuwe banen opleveren. 

Doelen

Het regionale platform HCCE heeft als doel om tot een flexibele arbeidsmarkt te komen, met genoeg gekwalificeerd personeel en aantrekkelijke carrièrekansen. Het wil de volgende doelen verwezenlijken: het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van werken in de haven, meer sollicitanten per vacature in de haven, meer uitstroom uit het onderwijs, meer investeren in een leven lang ontwikkelen van studenten en werknemers, het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit bij bedrijven en het bevorderen van de positionering van de Rotterdamse haven op de (internationale) arbeidsmarkt. Een projectorganisatie zal vijf ‘doorbraakprojecten’ verder uitwerken en uitrollen.

Zie ook: ‘We krijgen de vacatures niet vervuld’

English translation

Port joins forces for labour market

The establishment of the Human Capital Coalition Energy Transition should help alleviate labour market problems. There are currently over 8,000 vacancies in the port, and this will only increase.

Deltalinqs, the Port of Rotterdam Authority, the municipality of Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rijnmond and STC have together set up the Human Capital Coalition Energy Transition (HCCE). The declaration of intent for this was signed recently.

Jobs for energy transition

For the energy transition, companies need ‘talent, manpower and craftsmanship’. There are currently more than 8,000 vacancies in the port of Rotterdam, and this will only increase. The energy transition will cause existing positions at companies to disappear or change; new positions will also be created. The energy transition in the port is expected to create between 10,000 and 15,000 new jobs.

Goals

The regional platform HCCE aims to achieve a flexible labour market, with enough qualified staff and attractive career opportunities. It aims to achieve the following goals: increasing the visibility and attractiveness of working in the port, more applicants per vacancy in the port, more outflow from education, investing more in lifelong development of students and employees, promoting diversity and inclusiveness in companies and promoting the positioning of the Rotterdam port on the (international) labour market. A project organisation will elaborate and roll out five ‘breakthrough projects’.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!