Selecteer Pagina

Groenewaterstofalliantie opgericht

door | 24 mrt, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

English translation ->

VARO is een van de ondertekenaars van een memorandum of understanding voor de Transhydrogen Alliance. In de groenewaterstofalliantie werken partijen samen op het gebied van de productie en import van groene waterstof en groene ammoniak naar Rotterdam.

Behalve VARO tekenden het in Schiedam gevestigde technologiebedrijf Proton en handelsonderneming Trammo de overeenkomst. Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt het initiatief.

Groenewaterstofalliantie

De alliantie heeft een concreet doel: het wil in 2024 een eerste project operationeel hebben voor de productie van groene waterstof uit wind- en zonrijke regio’s. Dit moet in de vorm van ammoniak naar Europa worden verscheept. Op termijn kan het daarbij gaan om 500.000 ton groene waterstof – wat gelijk staat aan circa 2,5 miljoen ton groene ammoniak – die via de haven van Rotterdam in Europa kan worden afgezet.

Enthousiast

Theo Pannekeet, bij VARO verantwoordelijk voor renewables, zegt enthousiast te zijn om bij het consortium te zijn betrokken. “Wat in samenwerking met onze partners is ontwikkeld, is een geweldig voorbeeld hoe bestaande technologieën kunnen worden aangewend voor innovatieve, duurzame oplossingen.”

Zie ook: Maersk zet in op groene methanol

English translation

Green hydrogen alliance established

VARO is one of the signatories of a memorandum of understanding for the Transhydrogen Alliance. In this, parties work together in the field of production and import of green hydrogen and green ammonia to Rotterdam.

Apart from VARO, the Schiedam-based technology company Proton and the trading company Trammo signed the agreement. The Port of Rotterdam Authority supports the initiative.

First project

The alliance has a concrete goal: to have a first project operational in 2024 for the production of green hydrogen from wind and solar power. This will be shipped to Europe in the form of ammonia. In the long term, this could involve 500,000 tonnes of green hydrogen – equivalent to about 2.5 million tonnes of green ammonia – which could be sold in Europe via the port of Rotterdam.

‘Great example’

Theo Pannekeet, responsible for renewables at VARO, says he is excited to be involved in the consortium. “What we have developed in cooperation with our partners is a great example of how existing technologies can be used for innovative, sustainable solutions.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!