Glasvezel voor bedrijven in Rotterdam en Pernis

Glasvezel
Archieffoto: Glaspoort

English translation ->

Pernis en 32 bedrijventerreinen in Rotterdam worden aangesloten op glasvezel. De gemeente en Glaspoort hebben hiervoor een overeenkomst gesloten.

Glaspoort is een joint venture van KPN en pensioenfonds APG, die de glasvezelaanleg in Nederland versnelt. Dit jaar wordt er begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel in Rotterdam Alexander en bedrijvenpark Rotterdam Noord-West. De bedrijven zullen vooraf worden geïnformeerd. Mogelijke overlast zal tot een minimum worden beperkt, belooft Glaspoort.

Glasvezel

“Op de 32 bedrijventerreinen die wij mogen aansluiten, zijn veel bedrijven geclusterd”, vertelt coo Martin Wanschers van Glaspoort. “Met glasvezel van Glaspoort zorgen we ervoor dat zakelijk Rotterdam – en Pernis – aan wordt gesloten op hèt netwerk van de toekomst: glasvezel. Ik kijk uit naar een prettige en constructieve samenwerking.”

Zie ook: Gasunie en ministerie tekenen contract warmteleiding

English translation

Optical fibre for businesses in Rotterdam and Pernis

Pernis and 32 business parks in Rotterdam will be connected to fibre optic cable. The municipality and Glaspoort have concluded an agreement to this end.

Glaspoort is a joint venture between KPN and pension fund APG, which is speeding up the laying of glass fibre in the Netherlands. This year, preparatory work will begin on laying fibre optic cables in Rotterdam Alexander and the Rotterdam North-West business park. The businesses will be informed in advance. Possible inconvenience will be kept to a minimum, promises Glaspoort.

Optic cables

“Many companies are clustered in the 32 business parks that we are allowed to connect”, says COO Martin Wanschers of Glaspoort. “With Glaspoort’s fibre optic cables, we are ensuring that the business community in Rotterdam – and in Pernis – is connected to the network of the future: fibre optics. I look forward to a pleasant and constructive collaboration.”