Selecteer Pagina

Geluidsmeting voor afgemeerde schepen

door | 9 sep, 2022 | Archief, Haven

Rotterdam 7 maart 2019 donderdag 7 maart – opent de AIDA Cara het cruiseseizoen voor Cruiseport Rotterdam. Het schip arriveert om 09.00 uur aan de Holland Amerikakade en ligt dan pal naast de AIDA Mar (aankomst 08.00 uur) in hartje Rotterdam. Dit jaar komen er méér dan 100 cruiseschepen aan in Rotterdam. Foto Ries van Wendel de Joode

English translation ->

Afgemeerde schepen die meewerken aan een geluidsmeting in de haven van Rotterdam, krijgen een korting van het Havenbedrijf Rotterdam. De meting is volgens een internationale maatstaf.

De enige geluidseisen die zeeschepen nu kennen, zijn gericht op de arbeidsomstandigheden aan boord. Voor de geluidsproductie richting de omgevingen gelden geen eisen. Met het gebruik van de internationale maatstaf ESI-noise wil het havenbedrijf hier een einde aan maken. ESI staat voor Environmental Ship Index, die zich tot voor kort alleen richtte op de emissies van schepen. Nu wordt er ook ingezet op geluidsrapportages, waarbij zij gebruikmaakt van het internationale Neptunes-protocol.

Geluidsmeting

Schepen die aan de hand van ESI-noise meewerken aan een geluidsrapportage, ontvangen een financiële stimulans van het havenbedrijf. Deze korting bedraagt per bezoek 312,50 euro en kan oplopen tot een maximum van 1.250 euro per jaar. Het Havenbedrijf Rotterdam laat weten dat deze kortingsregeling in elk geval tot eind volgend jaar zal lopen.

Regionaal programma

Het Havenbedrijf Rotterdam kondigt aan binnenkort ook te starten met een regionaal programma voor het meten van geluid van afgemeerde schepen. Dit doet het samen met de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en DCMR. Het doel hiervan is tweeërlei: meer kennis vergaren over het geluid van afgemeerde schepen en hier meer aandacht voor vragen.

Zie ook: Geluid van afgemeerde zeeschepen telt straks mee

English translation

Noise measurement for moored ships

Moored ships that cooperate with a noise measurement in the port of Rotterdam receive a discount from the Port of Rotterdam Authority. The measurement is according to an international standard.

The only noise requirements that sea-going vessels are currently subject to, are aimed at the working conditions on board. There are no requirements for the production of noise in the environment. By using the international standard ESI-noise, the Port Authority wants to put an end to this. ESI stands for Environmental Ship Index, which until recently only focused on ship emissions. Now it is also focusing on noise reports, using the international Neptunes protocol.

Financial incentive

Ships that cooperate on a noise report based on ESI-noise receive a financial incentive from the Port Authority. This discount amounts to 312.50 euros per visit and can reach a maximum of 1,250 euros per year. The Port of Rotterdam Authority announces that this discount scheme will run at least until the end of next year.

Knowledge

The Port of Rotterdam Authority has announced that it will soon start a regional programme to measure the noise of moored ships. It will do this together with the municipality of Rotterdam, the province of Zuid-Holland and DCMR. The aim is twofold: to gain more knowledge about the noise of moored ships and to draw more attention to it.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!