Dataplatform

De gemeente Rotterdam is bezig met het vaststellen van een nieuw facetbestemmingsplan voor het havengebied. In de nieuwe geluidsmodellen wordt straks ook het geluid van afgemeerde zeeschepen meegenomen. 

In het facetbestemmingsplan geluid zal de geluidruimte per kavel in een gebied worden vastgesteld. Zo wordt het volgens de gemeente duidelijker welke regels nodig zijn om omwonenden en natuur te beschermen. Ook maakt dit het beheer efficiënter.

Geluid afgemeerde zeeschepen

Hiervoor is de gemeente nu bezig de huidige geluidsmodellen te actualiseren. Ook verwerkt zij nieuwe inzichten en regelgeving. Zo moet nu ook het geluid van afgemeerde zeeschepen in de geluidsberekeningen worden verwerkt. 

Knelpunten

De Commissie voor de milieueffectrapportage is door de gemeente gevraagd om advies over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. Dit heeft zij deze week afgegeven. Hierin adviseert zij de geluidseffecten van het facetbestemmingsplan voor het havengebied in het milieueffectrapport te onderzoeken. Ook raadt zij aan in beeld te brengen hoe de kwaliteit van de leefomgeving kan worden geborgd en hoe geluidsknelpunten vallen op te lossen. Met dit advies, vindt de commissie, kan de Rotterdamse gemeenteraad nu een goede afweging maken. (Foto Havenbedrijf Rotterdam/Willem van Kasteren)

Zie ook: Gemeente wil twee vliegen in een klap slaan