Goederenemplacement
Foto: ProRail

English translation ->

ProRail past vijf goederenemplacementen in de Rotterdamse haven aan, zodat aan nieuwe veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. De financiering voor het emplacement in Waalhaven Zuid is nog niet rond.

Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst met gevaarlijke stoffen kan worden gerangeerd, moeten vijf goederenemplacementen in de haven van Rotterdam voor 1 januari a.s. worden aangepast. Het gaat om de emplacementen Maasvlakte, Botlek, Europoort, Pernis en Waalhaven Zuid, waar calamiteitenwegen en blusleidingen moeten worden aangelegd.

Goederenemplacementen

ProRail laat weten dat er voldoende budget is om de emplacementen Maasvlakte, Botlek, Europoort en Pernis onder handen te nemen. Voor het aanpassen van de brandblusvoorzieningen op het emplacement Waalhaven Zuid is echter niet genoeg geld over. Overleg met verschillende betrokken partijen leverde op dat het emplacement in bedrijf blijft. Met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn financiële afspraken gemaakt, zodat de aannemer kan beginnen. Er volgt nog overleg over de financiering van de fase hierna en de haalbaarheid van de termijn.

Zie ook: Belgen verwerven spoorvervoerder in Rotterdamse haven

English translation

No budget to adjust rail yard

ProRail is adapting five rail yards in the port of Rotterdam to meet new safety regulations. The funding for the yard in Waalhaven South has not yet been finalised.

To ensure that hazardous substances can continue to be shunted around in the future, five rail yards in the port of Rotterdam must be modified before 1 January. This concerns the Maasvlakte, Botlek, Europoort, Pernis and Waalhaven Zuid railway yards, where emergency roads and fire-extinguishing lines must be laid.

Budget

ProRail has announced that it has sufficient budget to carry out work on the Maasvlakte, Botlek, Europoort and Pernis railway yards. However, there is not enough money to modify the fire extinguishing facilities at the Waalhaven South yard. Consultation with various parties involved led to the conclusion that the emplacement will remain in operation. Financial agreements have been made with the Ministry of Infrastructure and Water Management, so that the contractor can begin. Consultations on the financing of the next phase and the feasibility of the deadline will follow.