Conversiepark

English translation ->

Bedrijven konden vanaf eind vorig jaar al een beroep doen op het Energietransitiefonds. Vandaag werd het in een webinar ook officieel geopend.

Het Energietransitiefonds heeft 100 miljoen euro in kas om grote duurzame projecten in Rotterdam te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan het aanleggen van infrastructuur voor waterstofprojecten, de opslag van energie en de elektrificatie van de industrie. De middelen zijn afkomstig van de verkoop van Eneco.

Doelen Energietransitiefonds

In een digitale bijeenkomst introduceerde directeur Rinke Zonneveld van InnovationQuarter en aantal personen, onder wie voorzitter van de Raad van Commissarissen Saskia Kunst, voorzitter van de investeringscommissie Pauline Bieringa en fondsmanager Rafaël Koenen. Wethouder Arno Bonte gaf uitleg over de totstandkoming en doelen van het fonds.

Twee keer

Het is de bedoeling dat het Energietransitiefonds de energietransitie in Rotterdam een flinke duw in de rug moet geven. InnovationQuarter is gevraagd het revolverende fonds te beheren. Zonneveld sprak eerder in Europoort Kringen de verwachting uit de middelen twee keer te kunnen inzetten.

Zie ook: Het Energietransitiefonds is geopend

English translation

Energietransitiefonds now officially opened

Since the end of last year, companies have been able to apply for the Energietransitiefonds (Energy Transition Fund). Today, it was officially opened during a webinar.

The Energietransitiefonds has 100 million euro in cash to support large sustainable projects in Rotterdam. These include the construction of infrastructure for hydrogen projects, energy storage and the electrification of industry. The funds come from the sale of energy company Eneco.

Goals

In a digital meeting director Rinke Zonneveld of InnovationQuarter introduced a number of people, including chairman of the Supervisory Board Saskia Kunst, chairman of the investment committee Pauline Bieringa and fund manager Rafaël Koenen. Alderman Arno Bonte explained the creation and goals of the fund.

Revolving fund

The Energietransitiefonds is intended to give a boost to energy transition in Rotterdam. InnovationQuarter has been asked to manage the revolving fund. Earlier in Europoort Kringen, Zonneveld expressed his expectation to be able to deploy the funds twice.