Selecteer Pagina

Energie-intensieve industrie schakelt tandje terug

door | 29 sep, 2021 | Archief, Energie

OPNAME TBV BIOMCN-DELFZIJL

English translation ->

De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn historisch hoog. Het doet een aantal bedrijven in de energie-intensieve industrie besluiten de productie te verminderen, zegt Hans Grünfeld van VEMW.

“Na een periode van historisch lage prijzen zien we nu historisch hoge prijzen”, aldus Grünfeld, directeur van de Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers VEMW. “De hoge prijzen – zowel voor elektriciteit als gas – doen met name energie-intensieve bedrijven pijn, waarvoor de energiekosten meer dan 40 procent van de productieprijs vormen. Een aantal bedrijven is genoodzaakt om de productieprocessen terug te regelen of stil te zetten omdat het bedrijfsmatig onverantwoord is om te produceren op dit kostenniveau.”

Energie-intensieve industrie

Volgens Grünfeld zit de vulgraad van ondergrondse gasopslagen voor laagcalorisch gas – voor onder meer huishoudens, het mkb en zorginstellingen – met meer dan 75 procent op een goed niveau. “Dat is anders voor de opslag van het hoogcalorisch gas, waarbij de twee grootste bergingen op 27 (Bergermeer) respectievelijk 48 procent (Grijpskerk) vulgraad zitten. Hier geldt dat de gebruikers van dit gas in de industrie en de elektriciteitsproductie door de hoge prijs hun verbruik al terugregelen. Als marktmechanisme dus.” Bovendien zijn er verschillende nationale en internationale systeemvangnetten waarop Nederland zou kunnen terugvallen.

Zie ook: VEMW: uitvoering en regie zijn nodig

English translation

Energy-intensive industry reduces production

The prices of natural gas and electricity are historically high. It makes a number of companies in the energy-intensive industry decide to reduce production, says Hans Grünfeld of VEMW.

“After a period of historically low prices, we are now seeing historically high prices”, said Grünfeld, Director of the Dutch association for business energy and water users VEMW. “The high prices – for both electricity and gas – are hurting energy-intensive companies in particular, for which energy costs account for more than 40 per cent of the production price. A number of companies are being forced to scale back or shut down production processes because it is commercially irresponsible to produce at this cost level.”

Gas storage

According to Grünfeld, the fill rate of underground gas storage facilities for low-calorific gas – for households, SMEs and healthcare institutions, among others – is at a good level at over 75 per cent. “This is different for the storage of high-calorific gas, where the two largest storages are at 27 (Bergermeer) and 48 percent (Grijpskerk) full. Here, the users of this gas in industry and electricity production are already adjusting their consumption downwards due to the high price. It is therefore a market mechanism.” Moreover, there are various national and international system safety nets to which the Netherlands could fall back.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!