Selecteer Pagina

Eerste methanolbunkering in Rotterdam

door | 17 mei, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Opslagtanks

Methanolbunkering

English translation ->

In de haven van Rotterdam viel vorige week een wereldprimeur te noteren. Voor het eerst vond er een methanolbunkering plaats.

De op methanol varende Takaroa Sun werd bij Vopak Terminal Botlek door het commerciële bunkerschip MTS Evidence van methanol voorzien. De methanolbunkering toonde volgens de betrokken partijen ‘de eenvoud van het bunkeren van methanol per bunkerboot’ aan.

Barge-to-ship methanolbunkering

Bij de barge-to-ship methanolbunkering zijn het Havenbedrijf Rotterdam, Vopak, NYK en TankMatch betrokken. NYK is de eigenaar van de Takaroa Sun, TankMatch de exploitant van het bunkerschip.

Vloeibaar

Methanol zorgt tijdens de verbranding voor een vermindering van de koolstofuitstoot tot 15 procent ten opzichte van traditionele scheepsbrandstof. Het is vloeibaar bij omgevingstemperatuur en mengbaar met water.

Belangrijke rol

“Methanol heeft bewezen te kunnen voldoen aan onze uiterst strikte veiligheidsnormen en kan een belangrijke rol spelen in het behalen van onze doelstellingen om de uitstoot te verminderen”, zegt ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam.

‘Realistische optie’

Dick Richelle, commercial director van Vopak: “Methanol is wereldwijd beschikbaar en moet op soortgelijke wijze worden opgeslagen als conventionele brandstoffen. Deze operatie heeft bewezen dat het bunkeren van methanol als schone brandstof een veilige en realistische optie is.”

Zie ook: Maersk zet in op groene methanol

English translation

First methanol bunkering in Rotterdam

Last week, a world first was recorded in the port of Rotterdam. For the first time a methanol bunkering took place.

The Takaroa Sun, sailing on methanol, was supplied with methanol at Vopak Terminal Botlek by the commercial bunker ship MTS Evidence. According to the parties involved, the methanol bunkering demonstrated ‘the simplicity of methanol bunkering by bunkering vessel’.

Barge-to-ship

The barge-to-ship methanol bunkering involves the Port of Rotterdam Authority, Vopak, NYK and TankMatch. NYK is the owner of the Takaroa Sun, Tank Match the operator of the bunkering vessel.

Liquid

Methanol reduces carbon emissions during combustion by up to 15 per cent compared to traditional marine fuel. It is liquid at ambient temperature and miscible with water.

Important role

“Methanol has proven its ability to meet our extremely stringent safety standards and can play an important role in achieving our emissions reduction targets”, said Port of Rotterdam Authority ceo Allard Castelein.

‘Safe and realistic option’

Dick Richelle, Commercial Director at Vopak: “Methanol is available worldwide and needs to be stored in a similar way to conventional fuels. This operation has proven that bunkering methanol as a clean fuel is a safe and realistic option.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!