Selecteer Pagina

Eerste gebruikers Container Exchange Route

door | 23 nov, 2022 | Haven, Nieuws

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Rotterdam World Gateway (RWG), de Delta terminal van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) en Kramer Group gaan gebruik maken van de Container Exchange Route. De containers zullen met bemand vervoer over de route worden getransporteerd.

De Container Exchange Route is een 17 kilometer lange, gesloten baan tussen containerterminals op de Maasvlakte. Deze moet het transport van containers sneller en efficiënter maken tussen terminals, depots en distributiecentra. Ook de Rijksinspectieterminal wordt op de route aangesloten. Hierover heeft het Havenbedrijf Rotterdam eind juni met de douane afspraken gemaakt.  

Container Exchange Route

“Ik ben verheugd dat RWG, ECT, de Douane en Kramer Group als eerste partijen aangesloten zullen worden op de Container Exchange Route. Dit commitment onderschrijft de belangrijke rol van de CER in het toekomstbestendig maken van het containercluster in de Rotterdamse haven”, zegt ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam.

Autonoom

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de voertuigen deels autonoom, deels bemand zouden gaan rijden. Tussen de aangesloten terminals zouden de voertuigen volledig autonoom rijden. Bij het verlaten van de CER-baan en het betreden van een containerterminal, was het plan de besturing dan door een chauffeur te laten overnemen. Op deze plannen is het havenbedrijf vorig jaar teruggekomen.

Zie ook: Toch bemand vervoer op Container Exchange Route

English translation

First users Container Exchange Route

Rotterdam World Gateway (RWG), Hutchison Ports ECT Rotterdam’s (ECT) Delta terminal and Kramer Group will use the Container Exchange Route. The containers will be transported by manned transport along the route.

The Container Exchange Route is a 17-kilometre closed lane between container terminals on the Maasvlakte. It should make container transport faster and more efficient between terminals, depots and distribution centres. The State Inspection Terminal will also be connected to the route. The Port of Rotterdam Authority reached agreements with the customs on this in late June.

Important role

“I am delighted that RWG, ECT, Customs and Kramer Group will be the first parties to be connected to the Container Exchange Route. This commitment endorses the CER’s important role in future-proofing the container cluster in the port of Rotterdam,” said Port of Rotterdam Authority CEO Allard Castelein.

Autonomously

It was initially planned that the vehicles would be partly autonomous, partly manned. Between connected terminals, the vehicles would drive fully autonomously. When leaving the CER lane and entering a container terminal, the plan was to then have a driver take over the controls. The port authority backtracked on these plans last year.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!