In januari van dit jaar sprak ik met bachelorstudenten in het vak ‘Introduction to Port Economics’ over de economische beginselen van het managen en ontwikkelen van havens. We zoomden – eindelijk gelukkig wel fysiek in de zaal(!) – in op de vraag hoe de economische structuur is van de diverse markten die binnen de haven te onderscheiden zijn en of deze markten naar behoren werken. Dus dat er – vanuit consumentenoogpunt – goede prijzen worden gehanteerd, geen overmatige winsten worden gemaakt, dat de kwaliteit van producten en services op het juiste niveau is en dat er voldoende innovatie is. Concurrentie is daarbij dan de sleutel: dat geeft bedrijven de prikkel om scherp te zijn in wat ze bieden tegen welke prijs, en ook om te blijven vernieuwen.

Wilt u dit artikel in z'n geheel lezen?

Log dan eerst in of kijk onder 'abonneren' of er een abonnement op Europoort Kringen voor u bij zit.