Selecteer Pagina

Demo-locatie fieldlab bij Plant One

door | 30 nov, 2021 | Archief, Energie, Innovatie

English translation ->

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE) gaat een demo-locatie bouwen bij Plant One Rotterdam. Het streven is de faciliteit in 2022 operationeel te hebben.

Het fieldlab is begin dit jaar van start gegaan met het Solution Center bij RDM, waar het bedrijven adviseert over financiering en regelgeving. Ook biedt het begeleiding bij de uitvoering van haalbaarheidsstudies. De demo-locatie wordt een eerste plek in Nederland waar industriële elektrificatietechnologieën op semi-industriële schaal worden getest en doorontwikkeld. 

Demo-locatie

‘We kijken er naar uit om op deze locatie midden in de Botlek, de industriële elektrificatie naar de praktijk te brengen. Plant One Rotterdam is een goede match met het fieldlab omdat zij partijen helpen aan te tonen dat hun ideeën marktwaardig zijn. Dat is exact waar wij voor staan. Het vinden van de juiste technologiefit tussen technologieleveranciers en industriële eindgebruikers”, zegt Kollenburg.

‘Beter op de kaart’

Cco Fer Klinckhamers van Plant One Rotterdam ziet de demo-locatie als ‘een mooie aanvulling’ op de technieken waarmee in het kennis- en innovatiecentrum al wordt gewerkt. “Denk aan circulariteit, verduurzaming, CO2-reductie. Het thema elektrificatie kunnen we samen beter op de kaart zetten. Wij zetten graag onze expertise in om dat doel te bereiken.”

Zie ook: Binnenkort besluit over bouw testlocatie FLIE

English translation

Demo-location fieldlab at Plant One

Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) will build a demo location at Plant One Rotterdam. The aim is to have the facility operational in 2022.

The fieldlab started early this year with the Solution Center at RDM, where it advises companies on financing and regulations. It also offers guidance in carrying out feasibility studies. The demo location will be the first place in the Netherlands where industrial electrification technologies can be tested and further developed on a semi-industrial scale.

Match

We are looking forward to bringing industrial electrification into practice at this location in the middle of the Botlek. Plant One Rotterdam is a good match with the field lab because they help parties to demonstrate that their ideas are marketable. That is exactly what we stand for. Finding the right technology fit between technology suppliers and industrial end-users”, says Kollenburg.

Expertise

CCO Fer Klinckhamers of Plant One Rotterdam sees the demo location as “a nice addition” to the activities already being worked on in the knowledge and innovation centre. “Think of circularity, sustainability and CO2 reduction. Together, we can put the theme of electrification better on the map. We are happy to use our expertise to achieve that goal.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!