Nieuwe voorzitter
Foto: Mireille Droste

English translation ->

Victor van der Chijs wordt de nieuwe voorzitter van Deltalinqs. Hij is de opvolger van de vorig jaar overleden Atzo Nicolaï.

Van der Chijs zal halverwege deze maand beginnen aan een kennismakings- en inwerkperiode, die tot en met maart duurt. Per 1 april a.s. gaat hij officieel van start als voorzitter van Deltalinqs en Rotterdam Port Promotion Council (RPPC).

Nieuwe voorzitter

De voorbije zeven jaar was hij bestuursvoorzitter van Universiteit Twente. Daarvoor werkte hij voor het architectenbureau OMA en was hij voorzitter van de topsector Creatieve Industrie. Verder was hij werkzaam bij Schiphol Group en ING. Leo Ruijs roemt namens beide besturen Van der Chijs’ ervaring in het bedrijfsleven, met overheden en in de politiek.

Uitdagingen

Van der Chijs is de opvolger van Atzo Nicolaï, die begin 2020 bij Deltalinqs was begonnen maar afgelopen zomer overleed. “Ik heb veel zin om aan de slag te gaan voor de ondernemers in de mainport Rotterdam. Er wachten grote en urgente maatschappelijke uitdagingen die vragen om slimme en constructieve oplossingen. Ik zal er dan ook alles aan doen om, samen met alle partners en stakeholders, het enorme belang van de mainport Rotterdam te onderstrepen en behartigen”, aldus Van der Chijs.

Zie ook: Atzo Nicolaï overleden

English translation

Deltalinqs finds new chairman

Victor van der Chijs will become the new chairman of Deltalinqs. He is the successor to Atzo Nicolaï, who died last year.

Van der Chijs will start an introductory period halfway through this month, which will last until March. As of April 1, he will officially start as chairman of Deltalinqs and Rotterdam Port Promotion Council (RPPC).

New chairman

For the past seven years he has been chairman of the board at the University of Twente. Before that he worked for the architectural firm OMA and was chairman of the topsector Creative Industry. He also worked for Schiphol Group and ING. On behalf of both boards Leo Ruijs praises his experience in business, with governments and in politics.

Challenges

Van der Chijs is the successor to Atzo Nicolai, who had joined Deltalinqs in early 2020 but passed away last summer. “I am very eager to get to work for the entrepreneurs in mainport Rotterdam. Large and urgent social challenges await that call for smart and constructive solutions. I will therefore do everything in my power, together with all partners and stakeholders, to underline and promote the enormous importance of mainport Rotterdam”, said Van der Chijs.