Selecteer Pagina

De juiste prijs

door | 1 jun, 2023

De huidig ceo van het Havenbedrijf is nog een paar maanden in functie en gaat dan het stokje overdragen aan een opvolger. Dus is men druk op zoek naar een nieuwe ceo. Maar dat kwam met flink veel gedoe. Want het salaris werd te hoog. Moet daar eigenlijk niet gewoon de ‘Balkenende-norm’ op toegepast worden, heb ik horen zeggen.

Tekst: Larissa van der Lugt

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”3″ ]

Nu ben ik geen ‘bezoldigingsexpert’ en heb weinig serieus te melden over of een salaris bij een job past. Maar wel: het Rotterdams havenbedrijf is geen overheidsorganisatie. Het is niet voor niets georganiseerd als een hybride, gecorporatiseerd bedrijf: acterend als privaat bedrijf, maar met publieke aandeelhouders, die op afstand van de bedrijfsvoering staan. Dat heeft alles te maken met het concurrentiële speelveld waarin geacteerd wordt, met grote multinationals als tegenspelers. Dus dan is een strikte overheidsnorm niet in lijn met het karakter van het bedrijf. 

Maar dan even los van deze discussie de volgende vraag: schatten wij überhaupt het werk van de overheid nog wel voldoende op waarde? En dan ook uitgedrukt in salaris. Zowel voor de topbestuurders als in cruciale delen van de uitvoering. Want ze zijn best wel belangrijk. 

Ons marktsysteem – dat in de basis een briljant systeem is – is gebaseerd op de prijs als het centrale sturingsmechanisme. Dat mechanisme werkt, zij het dat huidige ellende – lees vervuiling – en ook toekomstig belang – lees bijvoorbeeld tekorten aan resources en lange termijn klimaatverstoring – niet in die prijs zitten. Dat maakt dat de sturing niet meer goed werkt en er dus soms verkeerde keuzes worden gemaakt. Om dat recht te breien is een overheid nodig die met de juiste kennis en kunde – en ook nog eens in de maatschappij geaccepteerd – die sturing indien nodig zodanig weet te corrigeren dat wel de juiste keuzes worden gemaakt. Beprijzen van CO2 uitstoot is een goed voorbeeld hiervan.    

‘Het kapitalisme heeft een sterke overheid nodig’ is ook de titel van artikel van de Correspondent gebaseerd op een interview met hoogleraar ‘Prikkels’ Robert Dur. Doorheen het hele verhaal komt de nood aan een slimme, sterke en goed optredende overheid om de negatieve kanten van het kapitalisme tegen te gaan, nadrukkelijk naar voren. Dat vraagt dan het beste talent.

Vervolgens las ik een artikel van McKinsey dat een survey heeft gehouden onder een set aan leidende scheepvaartbedrijven. Vier factoren worden cruciaal genoemd voor een verdere vergroening van de scheepvaart: grotere beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen (vraagt investeringsimpulsen); kostenverlaging voor het gebruik van alternatieve brandstoffen (vraagt mogelijk subsidies); bereidheid van klanten om een hogere prijs te betalen (vraagt prikkels) en regelgeving.  Dus ook hier zien we een cruciale rol voor de overheid, die bovenal niet eenvoudig is. 

Dus laten we die overheid in staat stellen haar werk te doen. Dat begint met het accepteren van prijsverhoging waar dat nodig is, om met elkaar echt te gaan betalen voor de kosten die nog niet in de prijs zitten. Maar ook die overheid helpen de juiste interventies te kunnen bepalen. Dus vooral zorgen dat daar ook de goede kennis en kunde zit. En dat kost wellicht wat meer dan we nu gewend zijn. 

Ik ben heel benieuwd wie er straks op de stoel van Allard Castelein zal gaan zitten. Ik hoop in ieder geval dat het degene is met de beste kwaliteiten voor de job, daar zijn we allemaal bij gebaat. 

[/et_bloom_locked]

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!