Selecteer Pagina

Corrosiepreventieprogramma bij Shell in Moerdijk

door | 23 feb, 2023 | Maintenance, Nieuws, Petrochemie

Corrosiepreventieprogramma

Foto: Bilfinger

English translation ->

Shell heeft een nieuw multidisciplinair raamcontract getekend met Bilfinger. Hieronder valt ook een corrosiepreventieprogramma.

Met het sluiten van de overeenkomst verlengen beide partijen de langdurige samenwerking. Ook wordt deze uitgebreid. Onder het contract vallen een uitgebreide scope voor onderhoud, turnarounds en projecten, waaronder een corrosion-under-insulation (CUI)-programma. Bij het dagelijks werk voor dit contract zijn driehonderd werknemers van Bilfinger betrokken op het Shell Chemicals Park Moerdijk.

Corrosiepreventieprogramma

Het contract wordt uitgevoerd door de Nederlandse dochteronderneming Bilfinger Industrial Services Nederland. Het bedrijf wil de onderhoudsprocessen bij Shell verbeteren en de efficiëntie verhogen. Het corrosiepreventieprogramma speelt hierbij een belangrijke rol. Bilfinger levert voor dit contract diensten op het gebied van steigerbouw, isolatie, stoomtracing, stralen en conserveren en het optillen van leidingen. Het bedrijf zegt het hele pakket uit één hand aan te bieden. Zo draagt Bilfinger ROB bij aan het mechanische werk voor dit contract en biedt Bilfinger Height Specialists rope access-oplossingen voor onder andere visuele inspecties en niet-destructief onderzoek (NDO).

Grote verantwoordelijkheid

Volgens Richard Zwinkels, general manager van Shell Chemicals Park Moerdijk, is voor Bilfinger gekozen vanwege ‘het solide geïntegreerde portfolio van diensten dat Bilfinger in het verleden heeft laten zien’. “Bilfingers kracht ligt in de combinatie van deze diensten waarmee een efficiënte en veilige oplossing wordt geboden. Het maakt Bilfinger ook de grootste aannemer op onze site, wat natuurlijk betekent dat ze een grote verantwoordelijkheid dragen. Door dit contract wederom aan Bilfinger te gunnen en de samenwerking met vijf jaar te verlengen, hebben we laten zien dat we erop vertrouwen dat zij deze verantwoordelijkheid aankunnen.” 

Zie ook: Shell Moerdijk ontvangt eerste grote onderdelen van fornuizen

English translation

Corrosion prevention programme at Shell in Moerdijk

Shell has signed a new multidisciplinary framework contract with Bilfinger. This includes a corrosion prevention programme.

With the conclusion of the agreement, both parties extend the long-standing cooperation. It will also be extended. The contract covers an extended scope for maintenance, turnarounds and projects, including a corrosion-under-insulation (CUI) programme. Daily work for this contract involves three hundred Bilfinger employees at the Shell Chemicals Park Moerdijk.

Out of one hand

The contract is being carried out by Dutch subsidiary Bilfinger Industrial Services Netherlands. The company wants to improve maintenance processes at Shell and increase efficiency. Its corrosion prevention programme plays an important role in this. For this contract, Bilfinger provides services in scaffolding construction, insulation, steam tracing, blasting and preservation and pipe lifting. The company says it offers the whole package out of one hand. For example, Bilfinger ROB contributes mechanical work for this contract and Bilfinger Height Specialists provides rope access solutions for visual inspections and non-destructive testing (NDT), among others.

Great responsibility

According to Richard Zwinkels, general manager of Shell Chemicals Park Moerdijk, Bilfinger was chosen because of “the solid integrated portfolio of services Bilfinger has demonstrated in the past”. “Bilfinger’s strength lies in the combination of these services providing an efficient and safe solution. It also makes Bilfinger the largest contractor on our site, which of course means they have a great responsibility. By awarding this contract to Bilfinger again and extending the cooperation for five years, we have shown that we are confident that they can handle this responsibility.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!