Fornuizen
Foto: still video Twitter/Shell Moerdijk

English translation ->

Bij Shell Moerdijk zijn de eerste grote onderdelen gearriveerd van de acht nieuwe fornuizen van het Skyline-project. Dit moet de CO2-uitstoot van het complex met 10 procent verlagen.

De ‘Klara’ voer op 28 oktober met de onderdelen over de Nieuwe Waterweg, de Oude Maas en de Dordtsche Kil, waarna het afmeerde bij Van der Vlist. Een paar dagen later, op 31 oktober, hees een Matador-bok van Bonn & Mees de eerste modules uit het scheepsruim. Hij vervoerde deze naar de overkant van de Westelijke Insteekhaven. Daar werden de modules op een SPMT-transporter van Mammoet geplaatst die naar de ‘Skyline lay down area’ reed. De volgende stap is het plaatsen van de modules, aldus Shell

Nieuwe fornuizen

Shell vervangt zestien oude fornuizen van de kraakinstallatie door acht nieuwe. Hierdoor neemt het energieverbruik – en dus de uitstoot van broeikasgassen – met circa 10 procent af. Richard Zwinkels, general manager van Shell Moerdijk, sprak vorig jaar bij de bekendmaking van de plannen van ‘een enorme volgende stap in de energietransitie’. Het project heet Skyline omdat het aantal schoorstenen daalt van tien naar zes.

Gefaseerd vervangen

De oude fornuizen worden gefaseerd vervangen. De nieuwe fornuizen komen in modules met schepen naar Moerdijk, waar zij stuk voor stuk in elkaar worden gezet. De gefaseerde aanpak stelt Shell in staat om tijdens de verbouwing door te blijven draaien.

Zie ook: Eerste heipaal voor project Skyline

English translation

Shell Moerdijk receives first large parts of furnaces

At Shell Moerdijk, the first large parts of the eight new furnaces of the Skyline project have arrived. This should reduce the complex’s CO2 emissions by 10 per cent.

The ‘Klara’ sailed with the parts across the Nieuwe Waterweg, the Oude Maas and the Dordtsche Kil on 28 October, after which it berthed at Van der Vlist. A few days later, on 31 October, a Matador barge from Bonn & Mees hoisted the first modules from the ship’s hold. It transported them to the other side of the Western Docklands. There, the modules were placed on a Mammoet SPMT transporter that drove to the ‘Skyline lay down area’. The next step is to install the modules, Shell said.

New furnaces

Shell is replacing 16 old furnaces at the cracker with eight new ones. This will reduce energy consumption – and therefore greenhouse gas emissions – by about 10 per cent. Richard Zwinkels, General Manager of Shell Moerdijk, spoke of “a huge next step in energy transition” when the plans were announced last year. The project is called Skyline because it reduces the number of chimneys from ten to six.

Piece by piece

The old furnaces will be replaced in phases. The new furnaces will come in modules by ship to Moerdijk, where they will be assembled piece by piece. The phased approach allows Shell to continue operating during the refurbishment.