Selecteer Pagina

Coronajaar was een veilig jaar in de haven

door | 22 jan, 2021 | Archief, Haven, Veiligheid

Veilig

Het LNG-cruiseschip Mardi Gras. In 2020 werd 170 procent meer LNG gebunkerd in de haven van Rotterdam.

English translation ->

De coronapandemie drukte het afgelopen jaar haar stempel op de Rotterdamse haven. Extra maatregelen zorgden voor meer werkdruk, maar de haven draaide door en het bleef veilig.

De manschappen van de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam kregen door de corona-uitbraak veel meer taken op hun bordje. De continuïteit van het werk kwam echter niet in het geding, laat het havenbedrijf weten. Het aantal scheepsbezoeken daalde in 2020 met vier procent van 29.491 naar 28.170.

Veilig

2020 was een veilig jaar, aldus het havenbedrijf. Er viel één ernstig ongeval te betreuren, toen een tros op een schip brak. Het aantal ongevallen – vooral parkeerschades – steeg van 113 naar 122. Zowel de nautische veiligheidsindex voor ongevallen (8) als de safety environmental index voor inspecties (7,8) scoorden beter dan het streefcijfer van 7,5 dat wordt gehanteerd. Vanwege Covid-19 werd er minder geïnspecteerd in de haven. Als gevolg hiervan zijn er ook minder processen verbaal uitgeschreven.

Drones

Het havenbedrijf meldt dat steeds vaker drones in de haven worden ingezet voor ‘veiligheid en orde op het water’. Zo schakelt het Havenbedrijf Rotterdam regelmatig het Droneteam Gezamenlijke Brandweer in voor inspecties bij ongevallen en mogelijke morsingen. Ook de Inspectie Leefomgeving & Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert inspecties uit met drones, bijvoorbeeld om uitstoot te meten en illegale ontgassingen op te sporen. (Foto: Ries van Wendel de Joode)

Zie ook: Ongeval Bow Jubail smet op nautisch jaar Rotterdam

English translation

2020 was a safe year in the port

The corona pandemic left its mark on the port of Rotterdam last year. Extra measures led to more work pressure, but the port continued to operate and it remained safe.

The men of the Harbour Master’s Division of the Port of Rotterdam Authority had many more tasks on their plate due to the corona outbreak. However, the continuity of the work was not compromised, the Port Authority reports. The number of ship visits in 2020 fell by four per cent from 29,491 to 28,170.

Safe year

2020 was a safe year, according to the Port Authority. There was one serious accident, when a mooring line broke on a ship. Both the nautical safety index for accidents (8) and the safety environmental index for inspections (7.8) scored better than the target of 7.5. Because of Covid-19 there were fewer inspections in the port. As a result, there were also fewer official reports.

Drones

The Port Authority reports that drones are increasingly being used in the port for ‘safety and order on the water’. For example, the Port of Rotterdam Authority regularly uses the Droneteam Gezamenlijke Brandweer to inspect accidents and possible spills. The Inspectie Leefomgeving & Transport of the Ministry of Infrastructure and Environment also carries out inspections using drones, for example to measure emissions and trace illegal degassing.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!