nautisch jaar

2018 was best een veilig nautisch jaar in de haven van Rotterdam. Op enkele ernstige incidenten na, waaronder de olielekkage met de Bow Jubail.

Havenmeester René de Vries presenteerde deze week de nautische jaarcijfers. Een kleine dertigduizend zeeschepen – om precies te zijn 29.475 – bezochten het voorbije jaar de haven. Dit is een al jaren dalend aantal. Dit is niet omdat de haven een minder aantrekkelijke bestemming zou zijn. De verklaring hiervoor is voornamelijk te vinden in de toenemende schaalvergroting in de containerscheepvaart. Ook deden om en nabij de honderdduizend binnenvaartschepen de haven aan.

Nautisch jaar

In totaal werden in 2018 118 incidenten genoteerd, waaronder vijf ernstige ongelukken. Volgens De Vries zijn dit er net zo veel als in de jaren 2012 tot en met 2015, maar vier meer dan 2016 en 2017. Onder de ernstige ongevallen viel de oliemorsing door de Bow Jubail. Ook botste een watertaxi op een sloep, zonk een pleziervaartuig, liep een patrouillevaartuig aan de grond tijdens een proefvaart en de bemanning van een vlet beleefde angstige momenten toen het tussen de wal en een groot containerschip bijna klem raakte. Al met al spreekt het Havenbedrijf Rotterdam van een ‘veilig 2018’, dat echter werd ‘ontluisterd’ door de morsing van de Bow Jubail en het ongeval met de watertaxi.

In de volgende editie van Europoort Kringen nog veel meer aandacht voor het nautische jaar 2018 in de haven van Rotterdam. 

Zie ook: Een cyberaanval gemeld in 2018