Rotterdams Klimaatakkoord

Het vorig jaar gepresteerde Rotterdams Klimaatakkoord bevatte 49 ‘deals’ die de CO2-uitstoot moeten helpen halveren. Deze maand zijn er nog zes aanvullende afspraken aan toegevoegd.

Overleg tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente heeft zes nieuwe deals opgeleverd. Deze worden aan de 49, al langer bestaande, klimaatdeals toegevoegd van het Rotterdamse Klimaatakkoord. Dit heeft tot doel de CO2-uitstoot binnen tien jaar te halveren.

Rotterdams Klimaatakkoord

De zes klimaatafspraken zijn gesloten over het stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer van mensen die bij grote Rotterdamse bedrijven werken, het realiseren van negentig zonnecentrales op grote daken en het verduurzamen van veertig bedrijventerreinen. Verder zijn deals gesloten over te nemen energiemaatregelen bij huurwoningen, huurcomplexen en het verduurzamen van winkelaanbod.

‘Stap voor stap’

Alice Krekt, voorzitter van de Klimaattafel Haven & Industrie, zegt blij te zijn met deze aanvullende deals. “Het afgelopen jaar is de Rotterdamse CO2-uitstoot al fors gedaald. Met deze nieuwe deals, de juiste middelen en inzet van ons allemaal komt het realiseren van de gestelde klimaatdoelen stap voor stap dichterbij.” Wethouder voor duurzaamheid Arno Bonte zegt eveneens terug te blikken op een geslaagd eerste jaar van het Rotterdams Klimaatakkoord: “In het afgelopen jaar is onder andere het plan uitgewerkt voor de grootste groene waterstoffabriek van Europa en zijn er 50.000 zonnepanelen bijgekomen. Rotterdam is definitief de weg ingeslagen naar een groene toekomst.”

Zie ook: Rotterdamse Klimaatakkoord Haven & Industrie over twee sporen