Nieuws

ExxonMobil

ExxonMobil voegt zich bij H-Vision

ExxonMobil heeft zich bij de deelnemers gevoegd die aan het project H-Vision deelnemen. Dit richt zich op grootschalige productie en toepassing van...
Laagzwavelige brandstof

Bunkeren laagzwavelige brandstof neemt sterk toe

Het bunkeren van laagzwavelige brandstof neemt stormachtig toe in de haven van Rotterdam. Dit meldt het Havenbedrijf Rotterdam. Het...
zonnefolie

Vopak bekijkt uitbreiding proef met zonnefolie

De dit voorjaar gestarte proef met het aanbrengen van zonnefolie op een opslagtank van Vopak in Vlaardingen is succesvol gebleken. Het tankopslagbedrijf...
Meest gastvrije bedrijf

Rio Tinto Minerals meest gastvrije bedrijf in haven

Rio Tinto Minerals Rotterdam is verkozen tot meest gastvrije bedrijf in de haven. Het stelt zich het beste open voor jongeren en...
Verzuimongevalvrij

Mourik Industry viert twee jaar verzuimongevalvrij

Mourik Industry viert dat er de afgelopen twee jaar, binnen en buiten Nederland, verzuimongevalvrij is gewerkt. Het bedrijf spreekt van een unieke...
Warmtebedrijf Rotterdam

Gemeente vraagt Rijkssteun voor Warmtebedrijf Rotterdam

Het bericht dat minister Wiebes 90 miljoen euro steekt in de warmteleiding van Rotterdam naar Den Haag, heeft de gemeente Rotterdam wakker...
Zonne-energie op daken

Meer zonne-energie op daken, velden en water

De gemeente Rotterdam zegt de hoeveelheid zonnepanelen binnen de gemeentegrenzen fors te willen opkrikken. Zij mikt daarbij op vier ‘focusgebieden’: zonne-energie op...

Volgende fase Project Net op zee IJmuiden Ver Beta: concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau...

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de...
- Advertentie -