Haven

LNG-bunkerschip

100e bezoek LNG-bunkerschip aan Gate terminal

Het LNG-bunkerschip LNG London heeft voor de honderdste keer LNG gebunkerd bij de Gate terminal in Rotterdam. Het is sinds ruim 1,5 jaar operationeel. (with English translation)
Havenoverslag

Havenoverslag terug naar niveau van 2011

In de haven van Rotterdam is het afgelopen jaar 6,9 procent minder overgeslagen dan in 2019. Daarmee bevindt de havenoverslag zich op het niveau van tien jaar geleden. (with English translation)

Toekomst zeehavens vraagt samenspel

De grootste uitdagingen voor de Nederlandse zeehavens liggen op het gebied van de energietransitie en digitalisering. Om die...
Fusie

Havens Antwerpen en Zeebrugge kondigen fusie aan

De havens van Antwerpen en Zeebrugge willen een fusie aangaan. De stadsbesturen hebben hierover een akkoord gesloten. (with English translation)
Brazilië

PortXchange doet Brazilië aan

Het in Rotterdam ontwikkelde platform voor de optimalisatie van port calls maakt de oversteek naar Brazilië. Om daar voet aan de grond te krijgen, is het een partnership aangegaan met het bedrijf Albatroz Energia. (with English translation)
Palenset

Populariteit boord-boordoverslag leidt tot nieuwe palenset

Steeds meer schepen maken gebruik van de overslag op palen in het Calandkanaal. Het Havenbedrijf Rotterdam bestelt daarom een nieuwe palenset. (with English translation)
Containerschepen

Containerschepen bunkeren meer in Rotterdam

In de haven van Rotterdam is het afgelopen jaar meer gebunkerd dan in 2019. Dat komt voornamelijk door containerschepen, die zwaarder waren beladen en harder voeren. (with English translation)
Overslagrecord

Overslagrecord containers in Moerdijk

In de haven van Moerdijk is het afgelopen jaar ongeveer evenveel overgeslagen als in 2019. Voor containers werd een overslagrecord geboekt. (with English translation)
Veilig

Coronajaar was een veilig jaar in de haven

De coronapandemie drukte het afgelopen jaar haar stempel op de Rotterdamse haven. Extra maatregelen zorgden voor meer werkdruk, maar de haven draaide door en het bleef veilig. (with English translation)

Meer gelul, graag

Havenwethouder Arjan van Gils maakte vorige maand op de Dag van de Haven van zijn hart geen moordkuil.
- Advertentie -