Brandweerkorpsen oefenen bij Shell Moerdijk

Brandweerkorpsen
Foto: Shell Moerdijk

Begin deze maand hebben de brandweerkorpsen van Dow Terneuzen, Sitech Geleen en de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam bij Shell Moerdijk geoefend. De betrokken partijen spreken van een geslaagde training.

De oefening – of ‘roadshow’ – komt voort uit het Platform Industriële Incidentbestrijding (PII). Vorig jaar ondertekenden bovengenoemde partijen de samenwerkingsovereenkomst. Hierin is afgesproken om de aanschaf van grote en complexe blussystemen door chemieclusters in Nederland onderling af te stemmen en de inzetbaarheid ervan te garanderen.

Oefenen brandweerkorpsen

De deelnemers aan het platform oefenen ook samen. Brandweercommandant Arno van der Heijden van Shell (ook een van de deelnemers aan PII) vertelt dat bij het aangaan van deze samenwerking is afgesproken elkaars capaciteit en kwaliteit aan te vullen. “Om dat in de praktijk, op het cruciale moment, goed geregeld te hebben, vraagt dat we met elkaar oefenen en weten wat er nodig is om industriële incidenten te bestrijden. In een korte periode hebben we de verschillende productielocaties bezocht om blusvoertuigen en materieel op elkaar af te stemmen, kennis met elkaar te delen over fabriekspecifieke onderwerpen en te bekijken of de imposante blusvoertuigen op elkaars bluswatervoorziening kunnen worden aangesloten. Dat was allemaal prima in orde. We kijken dan ook terug op een zeer geslaagde dag.”

Zie ook: Collectieve Brandbestrijdingspool officieel gepresenteerd