Selecteer Pagina

Collectieve Brandbestrijdingspool officieel gepresenteerd

door | 22 sep, 2022 | Archief, Opslagtanks, Petrochemie, Veiligheid

Foto: Gezamenlijke Brandweer

English translation ->

De Gezamenlijke Brandweer heeft haar nieuwe blussysteem voor tankputbranden gepresenteerd. Deze Collectieve Brandbestrijdingspool bestaat uit onder meer een blusrobot.

Het nieuwe blussysteem is mobiel, waardoor bedrijven in het havengebied niet afzonderlijk in stationair materieel hoefden te investeren. In totaal is zes miljoen euro in de Collectieve Brandbestrijdingspool geïnvesteerd. De Gezamenlijke Brandweer zette het systeem op in samenwerking met DCMR Milieudienst Rijnmond, het Havenbedrijf Rotterdam en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 23 bedrijven zijn op het tankputbrandbestrijdingssysteem aangesloten.

Collectieve Brandbestrijdingspool

Op de vestiging van de Gezamenlijke Brandweer aan de Moezelweg in Rotterdam werden de blussystemen officieel in gebruik gesteld. Directeur Jan Waals van de Gezamenlijke Brandweer gaf uitleg over het doorlopen traject, dat mede door de corona-uitbraak lastig was. Havenwethouder Robert Simons kreeg samen met Stefaan van Severen, voorzitter van de Gezamenlijke Brandweer en Rotterdam refinery manager voor Esso, officieel de afstandsbedieningen van de apparaten uitgereikt. 

Convenant

Manon Bloemer, directeur van de VNCI, benadrukte het belang van samenwerking op het gebied van veiligheid tussen chemieclusters. Eerder op de dag tekenden de brandweerkorpsen van Shell Moerdijk, Dow Terneuzen, Chemelot en de Gezamenlijke Brandweer het convenant Platform Industriële Incidentenbestrijding, waarin zij afspreken om elkaar bij grote incidenten te steunen.

Zie ook: Voorbereid op het ergste

English translation

Collective Fire Fighting Pool officially presented

The Gezamenlijke Brandweer has presented its new extinguishing system for tank pit fires. This Collective Fire Fighting Pool consists of, among other things, a fire-fighting robot.

The new extinguishing system is mobile, which meant that companies in the port area did not have to invest separately in stationary equipment. A total of six million euros was invested in the Collective Fire Fighting Pool. The Gezamenlijke Brandweer set up the system in cooperation with DCMR Milieudienst Rijnmond, the Port of Rotterdam Authority and Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 23 companies are connected to the tank pit firefighting system.

Remote controls

At the Gezamenlijke Brandweer branch on Moezelweg in Rotterdam, the extinguishing systems were officially put into operation. Director Jan Waals of the Gezamenlijke Brandweer explained the process, which was difficult partly due to the corona outbreak. Port alderman Robert Simons, together with Stefaan van Severen, chairman of the Gezamenlijke Brandweer and Rotterdam refinery manager for Esso, were officially handed the remote controls of the devices.

Convenant

Manon Bloemer, director of the VNCI, stressed the importance of safety cooperation between chemical clusters. Earlier in the day, the fire brigades of Shell Moerdijk, Dow Terneuzen, Chemelot and the Joint Fire Brigade signed the Platform Industriële Incidentenbestrijding covenant, in which they agreed to support each other in the event of major incidents.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!