Selecteer Pagina

Bouw smoothiefabriek innocent ligt op schema

door | 15 apr, 2021 | Archief, Energie

English translation ->

Innocent bouwt in de Europoort een nieuwe smoothiefabriek. Ondanks de corona- en stikstofcrisis ligt de bouw op schema.

De Britse producent is de eerste die zich vestigt in de Rotterdam Food Hub. The Blender, zoals de nieuwe smoothie- en sappenfabriek heet, zal naar verwachting over zes maanden in gebruik worden genomen. Dat is volgens planning.

Uitdaging

De grootste uitdaging voor het bouwproces school in de coronacrisis, vertelt Andy Johnson van innocent op de website van RTV Rijnmond. Hij is verantwoordelijk voor de bouw van de fabriek. Het was niet altijd eenvoudig om de veelal buitenlandse bouwmedewerkers op de locatie te krijgen. “Dankzij de goede samenwerking met het blenderteam, de toeleveranciers, de gemeente en het havenbedrijf Rotterdam lopen we nu nog steeds op schema.”

Geheel elektrisch

Directeur Andy Johnson zegt, ook tegen RTV Rijnmond, dat het bedrijf met de nieuwe fabriek zijn CO2-uitstoot aanzienlijk zal reduceren. “We hoeven minder te reizen om de producten te distribueren, waardoor we dus ook minder CO2 uitstoten. En in onze fabriek gebruiken we gaan fossiele brandstoffen, want we draaien de productie geheel elektrisch.”

Smoothiefabriek

Bij de fabriek worden windmolens geplaatst, er komt een zonnepark en innocent maakt gebruik van warmtepompen. Die zorgen ervoor dat de energie die bij het koelen ontstaat, voor het pasteuriseren en de verwarming van het gebouw wordt benut. Verder worden de leidingen in de fabriek niet met chemicaliën gereinigd, maar door deze vacuüm te zuigen en met water te spoelen.

Zie ook: Innocent sluit zich aan bij Deltalinqs

English translation

Construction of innocent smoothie factory on schedule

Innocent is building a new smoothie and juice factory in the Europoort. Despite the corona and nitrogen crisis, construction is on schedule.

The British producer is the first to settle in the Rotterdam Food Hub. The Blender, as the new factory is called, is expected to come on stream in six months’ time. That is on schedule.

Biggest challenge

The biggest challenge for the building process was the corona crisis, says Andy Johnson of innocent on the website of the local broadcaster RTV Rijnmond. He is responsible for the construction of the factory. It was not always easy to get mostly foreign construction workers on site. “Thanks to the good cooperation with the blender team, the suppliers, the municipality and the Port of Rotterdam Authority, we are still on schedule.”

No fossil fuels

Director Andy Johnson says that with the new plant, the company will significantly reduce its CO2 emissions. “We don’t have to travel as much to distribute the products, so we also emit less CO2. And in our factory we use no fossil fuels, because we run production all electrically.”

Heating

Windmills will be installed near the factory, there will be a solar farm and innocent uses heat pumps. These ensure that the energy generated by cooling is used for pasteurisation and heating the building. Furthermore, the pipes in the factory are not cleaned with chemicals, but by vacuuming and rinsing them with water.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!