Selecteer Pagina

Bezwaar tegen Porthos bij Raad van State

door | 4 apr, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Haven

Foto: Danny Cornelissen

English translation ->

Een milieuorganisatie heeft bezwaar aangetekend tegen de bouw van Porthos in de haven van Rotterdam. De Raad van State gaat zich erover buigen.

Mobilisation for the Environment (MOB) voert bij de Raad van State aan dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onterecht een bouwvrijstelling heeft afgegeven aan Porthos. Het is een vrijstelling die is gebaseerd op de vorig jaar in werking getreden stikstofwet die bepaalt dat projecten geen rekening hoeven te houden met de uitstoot van stikstof. De advocaat van MOB claimt dat het een poging is om de stikstofnormen te ontduiken.

Tekenend

Johan Vollenbroek van MOB verklaart in het FD te twijfelen over de technische haalbaarheid van Porthos. Wel zegt hij CCS als ‘een essentieel onderdeel’ te beschouwen van de Nederlandse klimaatstrategie. “Maar dit is niet de manier om gemeenschapsgeld te besteden. Het is tekenend voor het beleid van Rutte om de vervuiler te betalen.” Het kabinet verstrekte vorig jaar een subsidie van maximaal 2 miljard euro aan Porthos. 

Besluit Raad van State

Volgens de advocaat van MOB zal de Raad van State lang in beraad moeten. Mogelijk komt daardoor de definitieve investeringsbeslissing voor Porthos in gevaar, die voor komende zomer staat gepland. In het FD zegt de woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam te verwachten dat het project zoals gepland eind 2024 kan worden opgeleverd.

Zie ook: Stikstofovereenkomst havenbedrijf onder vuur

English translation

Objection against Porthos at Council of State

An environmental organisation has lodged an objection to the construction of Porthos in the port of Rotterdam. The Council of State is going to look into the matter.

Mobilisation for the Environment (MOB) argues before the Council of State that the Ministry of Economic Affairs and Climate Change has wrongfully granted a building exemption to Porthos. The exemption is based on the Nitrogen Act that came into force last year, which stipulates that projects do not have to take nitrogen emissions into account. MOB’s lawyer claims that it is an attempt to circumvent the nitrogen standards.

‘Paying the polluter’

Johan Vollenbroek of MOB states in the FD that he has doubts about the technical feasibility of Porthos. He does say that he considers CCS ‘an essential part’ of the Dutch climate strategy. “But this is not the way to spend public money. It is typical of Rutte’s policy of making the polluter pay.” Last year, the government provided a subsidy of up to EUR 2 billion to Porthos.

Final investment decision

According to MOB’s lawyer, the Council of State will have to take a long time to deliberate. This may jeopardise the final investment decision for Porthos, which is scheduled for next summer. In the FD, the spokesperson for the Port of Rotterdam Authority said that he expects the project to be completed as planned by the end of 2024.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!