Gate terminal

English translation ->

Een milieugroep vecht de stikstofovereenkomst aan die het Havenbedrijf Rotterdam heeft gesloten met Gate terminal. Mogelijk komt de benodigde stikstofruimte voor de aanleg van Porthos in gevaar.

De stikstofkwestie maakt het lastig, zo niet onmogelijk om in de haven te bouwen. Omdat de oplossing hiervoor vanuit Den Haag op zich laat wachten, heeft het Havenbedrijf Rotterdam het heft in eigen hand genomen. Het AD meldt dat het havenbedrijf een budget van 10 miljoen euro heeft vrijgemaakt om stikstofruimte van andere bedrijven te kopen.

Stikstofovereenkomst

Zo is met Gate terminal een stikstofovereenkomst gesloten. De terminal beschikt over een natuurvergunning, waarvan het maar 30 procent van de beschikbare stikstofruimte gebruikt. Beide partijen hebben afgesproken dat het havenbedrijf de resterende stikstofruimte gaat leasen. Dit wil het benutten voor de aanleg van Porthos.

Intrekken

Milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) vecht de natuurvergunning van Gate echter aan. Bij de Omgevingsdienst Haaglanden is het verzoek ingediend om deze vergunning te wijzigen of in te trekken, meldt het FD. Johan Vollenbroek van MOB stelt in de krant dat Gate een te ruime vergunning heeft aangevraagd, en dat de activiteiten waarvoor de vergunning is afgegeven binnen drie jaar gerealiseerd moeten zijn.

Zie ook: 100e bezoek LNG-bunkerschip aan Gate terminal

English translation

Nitrogen agreement contested

An environmental group is contesting the nitrogen agreement that the Port of Rotterdam Authority has concluded with Gate terminal. The nitrogen space required for the construction of Porthos may be jeopardised.

The nitrogen issue makes it difficult, if not impossible, to build in the port. Because the government has not offered a solution yet, the Port of Rotterdam Authority has taken matters into its own hands. The AD reports that the Port Authority has made a budget of 10 million euros available to buy nitrogen space from other companies.

Nitrogen agreement

For example, a nitrogen agreement has been concluded with Gate terminal. The terminal has a nature licence, of which it uses only 30 per cent of the available nitrogen space. Both parties have agreed that the port authority will lease the remaining nitrogen space. It wants to use this for the construction of Porthos.

Amend or revoke

However, environmental group Mobilisation for the Environment (MOB) is contesting Gate’s nature permit. Omgevingsdienst Haaglanden has been asked to amend or revoke this permit, reports FD. Johan Vollenbroek of MOB stated in the newspaper that Gate has applied for too broad a permit and that the activities for which the permit was granted should be realised within three years.