Selecteer Pagina

Battolyser bouwt fabriek in Rotterdam

door | 28 nov, 2022 | Energie, Haven, Nieuws

Stikstofvergunningverlening

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Battolyser Systems kondigt aan een fabriek in Rotterdam te willen bouwen. Het bedrijf wil electrolysers produceren die ook als batterij kunnen dienen.

Het in Schiedam gevestigde Battolyser Systems wil de fabriek bouwen in het MH4-gebied in de haven van Rotterdam. Het gaat een 14.000 m2 grote productiefaciliteit realiseren waar batterijen/electrolysers met een totale capaciteit van 1 GW op jaarbasis zullen worden gebouwd. Ook zullen laboratoria, het hoofdkantoor en het R&D-center in het nieuwe onderkomen gehuisvest. Met de electrolysers van Battolyser kunnen gebruikers elektriciteit uit wind- en zonne-energie maken. Ook kan stroom worden opgeslagen.

Fabriek

De totale investering in het complex bedraagt 100 miljoen euro. De fabriek biedt werk aan ongeveer 700 mensen en zal in de tweede helft van 2024 operationeel zijn. De definitieve investeringsbeslissing zal eind volgend jaar worden genomen. “Rotterdam positioneert zich als Europa’s Waterstof Hub en nieuwe duurzame industrieën zijn welkom om de transitie die in Rotterdam plaatsvindt te helpen realiseren. We hebben bedrijven als Battolyser Systems nodig, en we geloven dat de haven de ideale plek is voor de eerste grootschalige fabriek”, aldus Allard Castelein, ceo van het Havenbedrijf Rotterdam.

‘Voortdurende inspanningen’

“In dit industriële ecosysteem zal de Battolyser-fabriek naar verwachting een anker worden voor een nieuw platform van bedrijven die zich inzetten voor het opbouwen van een duurzame toeleveringsketen voor de productie van apparatuur”, zo verklaart Castelein. “Bedrijven in de haven werken al actief aan projecten rond productie, import, verscheping, opslag en gebruik van groene waterstof. Met deze fabriek voegen we de productie van groenewaterstofapparatuur toe aan dat portfolio. Dit is van grote waarde voor de voortdurende inspanningen van de haven om duurzame industrieën te decarboniseren en te faciliteren voor de toekomst.”

Zie ook: Plannen voor bouw offshore electrolyser

English translation

Battolyser to build plant in Rotterdam

Battolyser Systems announces plans to build a plant in Rotterdam. The company wants to produce electrolysers that can also serve as batteries.

Schiedam-based Battolyser Systems wants to build the factory in the MH4 area in the port of Rotterdam. It will build a 14,000 m2 production facility where batteries/electrolysers with a total annual capacity of 1 GW will be built. Laboratories, head office and R&D centre will also be housed in the new facility. Battolyser’s electrolysers allow users to make electricity from wind and solar energy. Power can also be stored.

Employment

The total investment in the complex is EUR 100 million. The plant will employ about 700 people and will be operational in the second half of 2024. The final investment decision will be made by the end of next year. “Rotterdam positions itself as Europe’s Hydrogen Hub and new sustainable industries are welcomed to help realize the transition that’s taking place in Rotterdam. We need companies such as Battolyser Systems, and we believe the port is the ideal place for its first large scale factory,” said Allard Castelein, CEO of the Port of Rotterdam Authority.

‘Great value’

“Germany and The Netherlands are the 1st and 2nd largest hdrogen consumers in Europe today. Both have giga scale plans for green hydrogen that will be consumed in or pass through the port of Rotterdam. In this industrial ecosystem, the Battolyser factory is expected to become an anchor for a new platform of companies committed to building a sustainable equipment manufacturing supply chain,” explains Castelein. “Companies in the port are already actively working on projects regarding production, imports, shipping, storage and use of green hydrogen. With this factory we add green hydrogen equipment manufacturing to that portfolio. This is of great value for the port’s ongoing efforts to decarbonize and facilitate sustainable industries for the future.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!