Selecteer Pagina

AVR neemt Amsterdamse afvalverwerker over

door | 9 dec, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

Foto: AEB Amsterdam

English translation ->

AVR neemt AEB Amsterdam over van de gemeente Amsterdam. De Rotterdamse afvalverwerker betaalt er 450 miljoen euro voor.

De overname werd op 7 december bezegeld met het ondertekenen van de verkoopovereenkomst. AVR bleek na ‘een competitief verkoopproces’ de meest geschikte koper. De gemeente Amsterdam noemt AVR een ‘financieel solide partij met een focus op de lange termijn’ en ‘een ervaren partij die in het verleden met succes eerst is verzelfstandigd en vervolgens naar de markt is gebracht’.

Alle aandelen

AVR neemt alle aandelen van de gemeente Amsterdam over, dat volledig eigenaar was van AEB. Ook de dochtermaatschappijen van AEB – waaronder AEB Bio-energiecentrale B.V. – komen in handen van AVR.

Afvalverwerker

“Met AVR als eigenaar krijgen we de gewenste aandeelhouder met kennis van de markt en een langetermijnvisie”, aldus Paul Dirix, ceo van AEB. “Zo kan AEB de weg omhoog met succes vervolgen. Deze transactie is in het belang van klanten, medewerkers en alle andere partijen die bij AEB betrokken zijn. Wij zien uit naar de samenwerking met AVR en zijn blij met hun commitment op het gebied van werkgelegenheid.”

Zie ook: Turbine F nieuwe ‘krachtpatser’ AVR

English translation

AVR acquires Amsterdam waste processor

AVR is taking over AEB Amsterdam from the municipality of Amsterdam. The Rotterdam-based waste processor will pay €450 million for it.

The takeover was sealed on 7 December with the signing of the sales agreement. AVR turned out to be the most suitable buyer after ‘a competitive sales process’. The Amsterdam municipality calls AVR a ‘financially solid party with a focus on the long term’ and ‘an experienced party that in the past has been successfully privatised and then brought to the market’.

All shares

AVR acquires all shares from the Amsterdam municipality, which fully owned AEB. The subsidiaries of AEB – including AEB Bio-energycentrale B.V. – will also be owned by AVR.

Desired shareholder

“With AVR as the owner, we get the desired shareholder with knowledge of the market and a long-term vision”, says Paul Dirix, CEO of AEB. “This will allow AEB to successfully continue on the way up. This transaction is in the interest of customers, employees and all other parties involved with AEB. We look forward to working with AVR and welcome their commitment to employment.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!