Overslag
Foto: Port of Antwerp-Bruges

English translation ->

De overslag van goederen in de haven van Antwerpen is in 2022 licht gedaald, met 0,7 procent. Het havenbedrijf wijt dit aan wereldwijde verstoringen en verschuivingen binnen goederenstromen.

In totaal kwam de overslag in de havens van Antwerpen en Zeebrugge uit op 286,9 miljoen ton. Dat die 0,7 procent lager uitviel, ligt volgens Port of Antwerp-Bruges aan geopolitieke spanningen, de energiecrisis en aanhoudende verstoringen in goederenstromen. Dit werd met name gevoeld in de overslag van containers, die met 5,2 procent (in TEU) daalde. 

Overslag natte en droge bulk

Daarentegen namen de overslag van natte en droge bulk toe. Droge bulk steeg met 13,8 procent, voornamelijk dankzij de sterk gestegen overslag van kolen (+210 procent) en meststoffen (+18,3 procent). De overslag van natte bulk groeide met 10 procent. Er werd meer LNG (+61,3 procent) overgeslagen, net als LPG (+30 procent), benzine (+7 procent), diesel/stookolie (+9,9 procent) en nafta (+7,5 procent).

‘Een bewogen jaar’

“2022 was, opnieuw, een bewogen jaar, met veel logistieke en geopolitieke uitdagingen. Als wereldhaven staan we in het middelpunt hiervan en houden we goed stand. Dankzij de complementariteit van beide platformen zien we wel al duidelijk de toegevoegde waarde van de fusie en als eengemaakte haven staan we sterker om ook toekomstige uitdagingen aan te gaan”, aldus ceo Jacques Vandermeiren van Port of Antwerp-Bruges.

Zie ook: Gunvor staakt opslagactiviteiten in Antwerpen

English translation

Antwerp transhipment declines slightly

Cargo throughput in the port of Antwerp fell slightly in 2022, by 0.7 per cent. The port authority attributes this to global disruptions and shifts within cargo flows.

In total, throughput in the ports of Antwerp and Zeebrugge reached 286.9 million tonnes. According to Port of Antwerp-Bruges, the 0.7 per cent drop was due to geopolitical tensions, the energy crisis and persistent disruptions in cargo flows. This was particularly felt in container handling, which fell 5.2 per cent (in TEUs).

Wet and dry bulk

In contrast, transhipments of wet and dry bulk increased. Dry bulk increased by 13.8 per cent, mainly thanks to strongly increased transhipment of coal (+210 per cent) and fertilisers (+18.3 per cent). Liquid bulk transhipment grew by 10 per cent. More LNG (+61.3 per cent) was transhipped, as were LPG (+30 per cent), petrol (+7 per cent), diesel/fuel oil (+9.9 per cent) and naphtha (+7.5 per cent).

‘An eventful year’

“2022 was, again, an eventful year, with many logistical and geopolitical challenges. As a global port, we are at the centre of these and are holding up well. Thanks to the complementarity of the two platforms, we do already clearly see the added value of the merger and as a unified port we are stronger to face future challenges as well,” says Port of Antwerp-Bruges CEO Jacques Vandermeiren.