Selecteer Pagina

Gunvor staakt opslagactiviteiten in Antwerpen

door | 11 aug, 2022 | Archief, Opslagtanks

English translation ->

Gunvor stopt zijn opslagactiviteiten in de haven van Antwerpen. Eerder legde het bedrijf er de raffinaderij stil.

In een persbericht aan het Belgische persbureau Belga maakt Gunvor bekend dat het de activiteiten van Gunvor Petroleum Antwerp stopzet. Deze bestonden uit een raffinaderij, die in 2020 uit bedrijf werd genomen. Daarnaast beschikt Gunvor in de Belgische haven over opslagfaciliteiten voor olieproducten. Deze opslagtanks hebben een capaciteit van circa 1 miljoen kubieke meter. Er zijn twee steigers met zeven losplaatsen.

Opslagactiviteiten

Gunvor benutte de opslagfaciliteiten de laatste jaren voor de handel in diesel en kerosine. Nu besluit het hiermee te stoppen. In de persverklaring onderbouwt Gunvor dit besluit door te wijzen op het grondstoffentekort, strenge milieu-eisen en de sterke concurrentie. “Hoewel Gunvor meerdere mogelijkheden onderzocht om operationeel te blijven, sluiten geopolitieke en macro-economische gebeurtenissen de levensvatbaarheid van onze faciliteit uit”, aldus Gunvor. Volgens berichten in de Vlaamse pers verliezen door de sluiting 74 mensen hun baan. 

Zie ook: Gunvor overweegt bouw biobrandstoffenfabriek

English translation

Gunvor ceases storage activities in Antwerp

Gunvor stops its storage activities in the port of Antwerp. Earlier the company shut down the refinery there.

In a press release to the Belgian news agency Belga, Gunvor announces that it ceases its activities with Gunvor Petroleum Antwerp. These consisted of a refinery, which was decommissioned in 2020. In addition, Gunvor has storage facilities for oil products in the Belgian port. These storage tanks have a capacity of approximately 1 million cubic meters. There are two jetties with seven unloading points.

Macro-economic events

Gunvor used the storage facilities in recent years for trading in diesel and paraffin. Now it decides to stop this. In the press statement Gunvor justifies this decision by pointing out the shortage of raw materials, strict environmental requirements and strong competition. “Although Gunvor investigated several possibilities to remain operational, geopolitical and macro-economic events rule out the viability of our facility”, Gunvor says. According to reports in the Flemish press, 74 people will lose their jobs due to the closure.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!