Selecteer Pagina

Zouttransport in waterstofschepen over de Rijn

door | 8 feb, 2021 | Archief, Duurzaamheid

Zouttransport

Foto: Covestro

English translation ->

NPRC en Covestro zijn een gezamenlijk project gestart voor zouttransport in waterstofschepen over de Rijn. In 2024 moeten de eerste zero-emissievaartuigen varen.

Het project maakt deel uit van het RH2INE-initiatief (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence) van het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen en de provincie Zuid-Holland. Dat heeft tot doel een klimaatneutrale transportroute op de Rijn-Alpenroute te realiseren.

Zouttransport

Covestro en logistiek dienstverlener NPRC willen voor het transport van zout tussen Nederland en de drie vestigingen van de polymeerproducent overschakelen op waterstofschepen. In 2024 is het de bedoeling dat eerste twee op waterstof aangedreven binnenvaartschepen in de vaart worden genomen. 

Groene waterstof

Beide partijen onderzoeken de technische en economische haalbaarheid van het project. Zo wordt het technisch ontwerp van de de romp van de schepen onder de loep genomen. Door een aanpassing zouden de schepen ook bij laag water kunnen worden ingezet. Verder bestuderen Covestro en NPRC de mogelijkheid om de schepen te tanken met groene waterstof uit Covestro’s eigen chloorelektrolyse.

Enorme investering

Femke Brenninkmeijer, ceo van NPRC, noemt deze vorm van ketensamenwerking ‘de toekomst van innovaties in de logistiek’. “Dit partnerschap met Covestro biedt een solide en betrouwbare basis voor onze coöperatie van individuele binnenvaartondernemers om de enorme investering aan te gaan die nodig is om om te schakelen naar zero-emissie vervoer.”

Zie ook: Ceo-diner SmartPort in teken van waterstof

English translation

Salt transport in hydrogen barges on the Rhine

NPRC and Covestro have started a joint project for transporting salt in hydrogen-powered ships on the Rhine. The first zero-emission vessels should be operating by 2024.

The project is part of the RH2INE (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence) initiative of the Ministry of Economic Affairs of North Rhine-Westphalia and the Province of South Holland. The aim is to achieve a climate-neutral transport route on the Rhine-Alps route.

Transport of salt

Covestro and the logistics service provider NPRC want to switch to hydrogen-powered ships for the transport of salt between the Netherlands and the three sites of the polymer producer. The intention is to have the first two hydrogen-powered vessels in service by 2024. 

Green hydrogen

Both parties are investigating the technical and economic feasibility of the project. For example, the technical design of the vessels’ hulls is being examined. A modification would allow the ships to also be used at low tide. Covestro and NPRC are also studying the possibility of refuelling the ships with green hydrogen from Covestro’s own chlorine electrolysis.

Huge investment

Femke Brenninkmeijer, ceo of NPRC, calls this form of chain cooperation ‘the future of innovations in logistics’. “This partnership with Covestro provides a solid and reliable basis for our cooperative of individual inland waterway operators to take on the huge investment needed to switch to zero-emission transport.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!