Selecteer Pagina

Zes sleutelprojecten voor de energietransitie

door | 13 okt, 2021 | Archief, Energie

Foto: Havenbedrijf Rotterdam/Willem van Kasteren

English translation ->

Onlangs is de Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk verschenen. Hierin worden zes lokale sleutelprojecten genoemd die belangrijk zijn voor de energietransitie.

De eerste CES Rotterdam-Moerdijk is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Deltalinqs, de provincie Zuid-Holland, Stedin, het Havenbedrijf Moerdijk en het Havenbedrijf Rotterdam.

Sleutelprojecten

Samen hebben zij zes projecten in de regio gekozen, die ‘urgent zijn, van nationaal belang en tevens een overtuigende nut en noodzaak kennen’. Ook andere industrieclusters hebben een soortgelijke selectie gemaakt. Hierover worden later dit jaar in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat deze projecten voorrang krijgen.

De volgende zes projecten zijn geselecteerd:

 1. Aanleg van de waterstofbackbone HyTransPort.RTM door de haven;
 2. Aanleg van de buisleidingenbundel DeltaCorridor vanuit Rotterdam naar Moerdijk, Geleen en Noordrijn-Westfalen;
 3. Extra aanlanding van stroom van windparken op zee en versterking van het elektriciteitsnet;
 4. Aanleg van Porthos;
 5. WarmtelinQ: de warmtetransportleiding die restwarmte uit de Rotterdamse haven naar bedrijven en huishoudens in de regio transporteert;
 6. H-vision.

Download hier de Cluster Energie Strategie (CES) Rotterdam-Moerdijk.

Zie ook: VEMW: Infrastructuur essentieel in energietransitie

English translation

Six key projects for the energy transition

The Cluster Energy Strategy (CES) Rotterdam-Moerdijk was recently published. This lists six local key projects that are important for the energy transition.

The first CES Rotterdam-Moerdijk was drawn up by a working group consisting of representatives from Deltalinqs, the province of South Holland, Stedin, the Moerdijk Port Authority and the Port of Rotterdam Authority.

Selection

Together, they selected six projects in the region that are ‘urgent, of national importance and also have a convincing benefit and need’. Other industry clusters have made a similar selection. Later this year, agreements will be made about these projects in the Long-Term Energy and Climate Programme. The intention is that these projects will be given priority.

The following six projects have been selected:

 1. Construction of the HyTransPort.RTM hydrogen backbone through the port;
 2. Laying the DeltaCorridor pipeline bundle from Rotterdam to Moerdijk, Geleen and North Rhine-Westphalia;
 3. Additional landfall of power from offshore wind farms and reinforcement of the electricity grid;
 4. Construction of Porthos;
 5. WarmtelinQ: the heat transport pipeline transporting residual heat from the Port of Rotterdam to businesses and households in the region;
 6. H-vision.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!