Selecteer Pagina

Wilchem

door | 30 nov, 2022 | Bedrijveninfo

Wilchem breed inzetbaar bij aanpakken incidenten 

Allrounder in specialistisch vakgebied 

0800 870 20 20 is het nummer dat elk bedrijf en iedere organisatie volgens René van Pelt en Willem Bekkink bij de hand moet hebben. Het is het alarmnummer van Wilchem, specialist in het oplossen van (milieu)incidenten en calamiteiten. Binnen dat werkveld is Wilchem zeer breed inzetbaar – van kapotte kwikthermometers tot scheepsbranden op zee – en daarmee onderscheidt het zich, aldus Van Pelt en Bekkink, in zijn branche. 

Tekst: Erik Stroosma 

Het kan aan de leeftijd van de redacteur van dit artikel liggen, maar na het gesprek met René van Pelt en Willem Bekkink klinkt spontaan de jaren ’80 hit ‘Ghostbusters’ in zijn hoofd. En met name het stukje dat steeds herhaald wordt: ‘Who ya gonna call? Ghostbusters!’ Inhoudelijk hebben Wilchem en die Amerikaanse filmreeks en mediafranchise natuurlijk niets met elkaar te maken. Bij Ghostbusters draait het om fun en flauwekul en Wilchem houdt zich uitsluitend met serieuze zaken bezig. We do serious business is niet voor niets de slogan van het Papendrechtse bedrijf. Maar het themaliedje van de ‘spokenjagers’ zou, in aangepaste vorm, wel heel goed bruikbaar zijn voor de onderneming. Want er is (vrijwel) geen incident of calamiteit te bedenken waarvoor je Wilchem niet kunt bellen. “24/7 zijn wij stand-by en bereikbaar via het alarmnummer 0800 870 20 20”, zegt bedrijfsleider Van Pelt. “Maandelijks behandelen wij tussen de 250 en 300 incidenten. Dat varieert inderdaad van het verwijderen van kwik bij een particulier waarvan de thermometer kapot is gevallen tot de wereldwijde inzet van ons emergency response team, ERT, bij scheepsbranden. Waar het ook om gaat, hoe klein of groot het ook is, elk incident pakken we veilig, snel en effectief aan.” 

Lage responstijden 

Hoewel Wilchem met reddingswerk bij scheepsbranden dus wereldwijd actief is, werkt het bedrijf met name in Nederland. “Daar hebben we een landelijke dekking”, geeft hoofd bedrijfsbureau Willem Bekkink aan. “Daarnaast komen we regelmatig in actie in België, vooral in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Het Rotterdamse haven- en industriegebied is eveneens zeer bekend terrein voor ons. Dat is, vanuit onze hoofdvestiging in Papendrecht gezien, bij wijze van spreken om de hoek. Bovendien hebben we een dependance in de Europoort. Die hebben we ook in Zaandam van waaruit we onder andere de haven van Amsterdam bedienen. Door op verschillende locaties te zitten, kunnen we de responstijden laag houden. Ons team kan binnen 30 minuten ter plaatse zijn. In de havens lossen we onder meer incidenten met lekkende containers en andere lading op, pakken we niet goed geëtiketteerde zeecontainers om – waarnaar we ze opnieuw stuwen en van de juiste etiketten voorzien – en bevorderen we bij incidenten en slechte weersomstandigheden de doorstroom van het (vracht)verkeer. In de Rotterdamse haven valt dat onder het calamiteitencontract dat we met Havenbedrijf Rotterdam hebben. Onderdelen daarvan zijn bijvoorbeeld ook het veiligstellen van incidentlocaties, het reinigen van (met olie) vervuilde wegen en het oplossen van wateroverlast. Haven- en industriebedrijven kunnen daarnaast bij ons terecht voor onder andere incidenten in opslagvoorzieningen, het schoonmaken van riolen en het verwijderen van door incidenten vervuild oppervlaktewater en verontreinigde grond.” 

24/7 voor iedereen beschikbaar 

Behalve met incidentmanagement, waar de daarnet genoemde voorbeelden onder vallen, houdt Wilchem zich ook bezig met gepland werk, dat al dan niet uit een incident voorkomt. “Ook daarvoor zijn we breed inzetbaar”, vertelt Van Pelt. “We doen dat op het vlak van verkeer, gevaarlijke stoffen, oppervlaktewater en bij bedrijven. Voor die laatste groep voeren we onder meer specialistisch reinigingswerk uit en doen we werkzaamheden in besloten ruimten.” 

Wilchem werkt veel op contractbasis, maar is bij incidenten voor elke partij beschikbaar. Bekkink: “Iedereen kan ons bellen, 24/7. Na het bevestigen van de opdracht komen we direct met eigen mensen en materieel in actie. Met onze professionele aanpak en mogelijkheden kunnen we opdrachtgevers bij incidenten volledig ontzorgen. Dat begint al bij de meldkamer waar speciaal opgeleide mensen werken die heel het proces begeleiden en bij kleinere incidenten het probleem al vaak met hun aanwijzingen kunnen oplossen. En is er een team nodig, dan weten we door onze grote handelingssnelheid vervolgschade zoveel mogelijk te voorkomen.” 

Preventie en innovatie 

Veilig, snel en effectief incidenten aanpakken is Wilchems core business. Het bedrijf spant zich daarnaast in voor het voorkomen van incidenten. Van Pelt: “Met preventie houden we ons op verschillende manieren bezig. Dat doen we via advies en (klantspecifieke) veiligheidstrainingen. Verder werken we veel samen met stakeholders uit diverse branches. Zo zitten we bijvoorbeeld in een werkgroep die zich bezighoudt met het veilig omgaan met LNG. Door de energiecrisis neemt het gebruik van die brandstof sterk toe en dat vergroot de kans op incidenten met LNG. Dat soort ontwikkelingen volgen we nauwgezet en daar spelen we op in. Dat geldt ook voor duurzaamheid en circulariteit. Zo willen we in 2030 een klimaatneutraal wagenpark hebben – de eerste stappen zijn daarin al gezet – en zijn er vergevorderde plannen voor een eigen waterzuiveringsinstallatie. Medio volgend jaar verwachten we die in gebruik te nemen. Daarmee willen we verontreinigd water, dat we bij incidenten inzamelen, gaan zuiveren om het daarna bij schoonmaakwerkzaamheden te hergebruiken.” 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!