Selecteer Pagina

Werkgroep presenteert waterstofadvies aan minister

door | 14 jul, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

Minister Yeşilgöz-Zegerius (foto: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

English translation ->

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat heeft vorige week het Advies Nationaal Waterstof Programma ontvangen. Het waterstofadvies is opgesteld door een cross-sectorale werkgroep.

De werkgroep adviseert om de aandacht op drie sporen te richten. Ten eerste moet er snel schaalvergroting plaatsvinden van de productie van elektriciteit op zee. Dit is bestemd voor de vijf industrieclusters in Nederland, het zware transport en de havens. Ook zijn waterstofimport en -doorvoer naar buurlanden belangrijk.

Waterstofadvies

Het tweede spoor is het koppelen van lokale elektriciteitsproductie aan decentrale waterstofproductie. De inzet van waterstof kan problemen in de elektriciteitsinfrastructuur helpen verkleinen. Het derde spoor tot slot is het advies aan de Rijksoverheid om de randvoorwaarden te verzorgen.

19 organisaties

Het advies is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het richt zich op de jaren tussen 2022 en 2025. In de cross-sectorale werkgroep hebben 19 organisaties zitting, waaronder het Havenbedrijf Rotterdam, VNCI, VEMW, TNO, Gasunie en Tennet.

Zie ook: Import groene IJslandse waterstof lijkt haalbaar

English translation

Working group presents hydrogen recommendation to minister

Minister Yeşilgöz-Zegerius of Economic Affairs and Climate received the National Hydrogen Programme advisory report last week. It was drawn up by a cross-sector working group.

The working group advises focusing attention on three tracks. Firstly, there must be a rapid increase in scale in the production of electricity at sea. This is intended for the five industrial clusters in the Netherlands, for heavy transport and for the ports. Import and transit of hydrogen to neighbouring countries are also important.

Preconditions

The second track is to link local electricity production to decentralised hydrogen production. The use of hydrogen can help reduce problems in the electricity infrastructure. Finally, the third track is the recommendation to the national government to take care of the preconditions.

19 organizations

The advisory report was commissioned by the Ministry of Economic Affairs and Climate. It focuses on the years between 2022 and 2025. The cross-sectoral working group consists of 19 organisations, including the Port of Rotterdam Authority, VNCI, VEMW, TNO, Gasunie andTennet..

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!