Selecteer Pagina

Import groene IJslandse waterstof lijkt haalbaar

door | 17 jun, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie, Haven

Groene IJslandse waterstof

English translation ->

De import van groene IJslandse waterstof is technisch haalbaar en financieel aantrekkelijk. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek van het Havenbedrijf Rotterdam en het nationale energiebedrijf van IJsland.

De haven van Rotterdam heeft in de toekomst grote hoeveelheden groene waterstof nodig. Vandaar dat het Havenbedrijf Rotterdam de blik over de grenzen werpt en in diverse landen de invoermogelijkheden onderzoekt. 

Eerste stap

Het haalbaarheidsonderzoek met het IJslandse energiebedrijf Landsvirkjun laat zien dat vanaf 2025 de invoer mogelijk is van 4 TWh – goed voor een elektrolysecapaciteit van 200 tot 500 MW. Zo’n eerste stap zou een CO2-reductie van 1 miljoen ton tot gevolg hebben.

Groene IJslandse waterstof

Landsvirkjun genereert energie op verschillende manieren, waaronder waterkracht, geothermie en windenergie. De waterstof zal op IJsland vloeibaar worden gemaakt of in een energiedrager worden omgezet, voor vervoer naar Rotterdam. In het onderzoek zijn verschillende dragers met elkaar vergeleken, op basis van energiedichtheid, kosten, vraag en andere aspecten.

‘Goede samenwerkingsrelatie’

“Wij zijn blij met de resultaten van het onderzoek en met de goede samenwerkingsrelatie tussen de twee bedrijven”, licht ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam toe. “Deze nieuwe groene energie voor Europa, die via Rotterdamse terminals en pijpleidinginfrastructuur kan worden gedistribueerd, kan een grote rol spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot van ons industrieel complex en dat van onze klanten elders in Europa.”

Zie ook: Onderzoek naar invoer groene waterstof uit IJsland

English translation

Import of green Icelandic hydrogen seems feasible

The import of green Icelandic hydrogen is technically feasible and financially attractive. This was shown in a feasibility study by the Port of Rotterdam Authority and the national energy company of Iceland.

The port of Rotterdam will need large quantities of green hydrogen in the future. That is why the Port of Rotterdam Authority is looking across the border and investigating import possibilities in various countries.

First step

The feasibility study with the Icelandic energy company Landsvirkjun shows that as of 2025 the import of 4 TWh – good for an electrolysis capacity of 200 to 500 MW – is possible. Such a first step would result in a CO2 reduction of 1 million tonnes.

Different carriers

Landsvirkjun generates energy in several ways, including hydroelectricity, geothermal and wind power. The hydrogen will be liquefied on Iceland or converted into an energy carrier for transport to Rotterdam. The study compared different carriers, based on energy density, cost, demand and other aspects.

‘Good cooperative relationship’

“We are pleased with the results of the study and with the good cooperative relationship between the two companies”, explains CEO Allard Castelein of the Port of Rotterdam Authority. “This new green energy for Europe, which can be distributed via Rotterdam terminals and pipeline infrastructure, can play a major role in reducing the CO2 emissions of our industrial complex and that of our customers elsewhere in Europe.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!