Selecteer Pagina

Werken aan digitale vaardigheden

door | 24 nov, 2022 | Nieuws, Opleidingen

De kick-off van het project op 22 november jl. (Foto: Havenbedrijf Rotterdam)

English translation ->

Werknemers en werkgevers in Rotterdam kunnen dankzij het project ‘Bridge to Possible’ aan hun digitale vaardigheden werken. Onder meer het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs werken hieraan mee.

Het project stelt vanaf deze maand een breed aanbod aan trainingen en cursussen beschikbaar voor bedrijven in de regio Rotterdam. Werknemers en werkgevers kunnen zo hun digitale IT-skills vergroten. In het project werken IT Campus Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs samen.

Digitale vaardigheden

“Om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van werknemers goed aan blijven sluiten op de veranderende behoefte in de arbeidsmarkt is educatie nodig. We zien nieuwe digitale beroepen opkomen, maar ook in bestaande beroepen zijn meer digitale vaardigheden nodig. Het is daarom van belang dat werknemers hun skills up-to-date houden. Om- en bijscholing is hierin van groot belang”, aldus cfo Vivienne de Leeuw van het havenbedrijf. 

Meer impact

De Leeuw licht toe waarom het Havenbedrijf Rotterdam aan het project deelneemt: “In de haven kunnen we in de toekomst nog meer impact maken. Door digitalisering als kans te omarmen, kunnen we een belangrijke motor blijven voor toekomstige welvaart en werkgelegenheid.”

Zie ook: Cyberscan voor mkb

English translation

Working on digital skills

Employees and employers in Rotterdam can work on their digital skills thanks to the ‘Bridge to Possible’ project. Among others, the Port of Rotterdam Authority and Deltalinqs are working on this.

Starting this month, the project will make a wide range of training and courses available to companies in the Rotterdam region. Employees and employers can thus enhance their digital IT skills. In the project, IT Campus Rotterdam, the Port of Rotterdam Authority and Deltalinqs are working together.

New digital professions

“To ensure that employees’ skills remain well aligned with the changing needs in the labour market, education is needed. We see new digital professions emerging, but more digital skills are also needed in existing professions. It is therefore important that employees keep their skills up-to-date. Retraining and upskilling are very important in this respect,” said Port Authority CFO Vivienne de Leeuw.

More impact

De Leeuw explains why the Port of Rotterdam Authority is participating in the project: “In the port, we can make even more impact in the future. By embracing digitalisation as an opportunity, we can remain an important driver of future prosperity and employment.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!