Selecteer Pagina

Waterstofovereenkomst havenbedrijf met Duitse binnenhavens

door | 23 sep, 2021 | Archief, Energie, Haven

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een intentieverklaring ondertekend met DeltaPort Niederrheinhäfen. Deze Duitse binnenhavens moeten een knooppunt worden voor de invoer van groene waterstof uit Rotterdam.

Om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen, zullen grote hoeveelheden groene waterstof naar Nederland en Duitsland moeten worden geïmporteerd. De havens van DeltaPort Niederrheinhäfen moeten een regionaal knooppunt worden voor de invoer van groene waterstof uit Rotterdam. 

Duitse binnenhavens

Daarvoor heeft het Havenbedrijf Rotterdam een intentieverklaring ondertekend met DeltaPort Niederrheinhäfen. Niet alleen het havenbedrijf en deze binnenhavens uit het noordelijke Ruhrgebied hebben verschillende Duitse bedrijven de verklaring ondertekend, zoals E.ON, Thyssengas, Nordfrost en Kreis Wesel. 

Draaischijf

“Wij dichten DeltaPort goede kansen toe om een draaischijf te worden voor de aan- en doorvoer van groene waterstof aangezien er in die regio talrijke competente partijen zijn die sterke interesse tonen in deze schone energiedrager. Voor zover lokale productie van waterstof ontoereikend is, kan die geïmporteerd worden via Rotterdam. Binnenvaart en spoor spelen hierin een centrale rol, naast buisleidingen”, zegt directeur commercie Emile Hoogsteden van het Havenbedrijf Rotterdam.

Cool Corridor

Daarnaast wil het havenbedrijf een ‘Cool Corridor’ bewerkstelligen, een vaste binnenvaartverbinding voor koelcontainer tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Die moet emissievrij worden, zoals met de Alphenaar tussen bierbrouwer Heineken en Moerdijk is daarbij het doel. 

Zie ook: Uniper en havenbedrijf zetten in op groene waterstof

English translation

Hydrogen agreement between the Port of Rotterdam Authority and German inland ports

The Port of Rotterdam Authority has signed a declaration of intent with DeltaPort Niederrheinhäfen. These German inland ports are to become a hub for the import of green hydrogen from Rotterdam.

In order to achieve the goals of the Paris Climate Agreement, large quantities of green hydrogen will have to be imported into the Netherlands and Germany. The ports of Deltaport Niederrheinhãfen are to become a regional hub for the import of green hydrogen from Rotterdam.

Inland ports

To this end, the Port of Rotterdam Authority has signed a declaration of intent with Deltaport Niederrheinhãfen. As well as the Port Authority and these inland ports in the northern Ruhr region, several German companies have signed the declaration, including E.ON, Thyssengas, Nordfrost and Kreis Wesel.

Hub

“We believe that DeltaPort has a good chance of becoming a hub for the supply and transit of green hydrogen as there are many competent parties in the region that show a strong interest in this clean energy carrier. If local production of hydrogen is insufficient, it can be imported via Rotterdam. Inland shipping and rail play a central role in this, as do pipelines”, says Emile Hoogsteden, Director of Commerce at the Port of Rotterdam Authority.

Cool Corridor

In addition, the Port Authority wants to achieve a ‘Cool Corridor’, a fixed inland shipping connection for refrigerated containers between Rotterdam and the Ruhr area. This must be emission-free, like the Alphenaar between beer brewer Heineken and Moerdijk is the aim.


Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!