Selecteer Pagina

Waterstofambassadeurs willen naar uitvoering toe

door | 27 jan, 2022 | Archief, Energie

English translation ->

Karen de Lathouder (bp) en Marcel Galjee (HyCC) willen dit jaar naar de uitvoering van waterstofplannen toe. Beiden zijn waterstofambassadeur van het Deltalinqs Climate Program.

Karen de Lathouder is sinds het begin van dit jaar aangetreden als ceo van bp Nederland. Ook werd ze waterstofambassadeur van het Deltalinqs Climate Program. Ze vervult deze taak samen met Marcel Galjee van Hydrogen Chemistry Company (HyCC). Ze kennen elkaar ook van het H2Fifty-project, waarin bp en Nouryon een groenewaterstoffabriek op de Maasvlakte willen realiseren.

Bijdrage waterstofambassadeurs

“Je hoort steeds vaker over veel verschillende waterstofplannen. Maar we moeten nu echt dit jaar van plannen naar actie en uitvoering. Daaraan wil ik een bijdrage leveren. En ik doe dat binnen Deltalinqs-verband omdat samenwerking noodzakelijk is. Dit soort grote projecten doe je nooit alleen. Je hebt onder andere collega-bedrijven nodig, de overheid én verbindende partijen zoals Deltalinqs”, verklaart Galjee op de website van Deltalinqs.

H-vision

De Lathouder: “Voor bp is waterstof heel belangrijk, dat bewijst H2Fifty wel. Ik wil me maximaal inzetten om in het verwezenlijken van onze plannen er nog een schepje bovenop te doen. Daarnaast wil ik een belangrijke boodschap verduidelijken. Dat is dat we, naast groene waterstof, zeker in de komende jaren ook koolstofarme waterstof nodig hebben om de klimaatdoelen te halen. Dat doen we via het project H-vision.”

Zie ook: ‘Waterstof wordt de nieuwe olie’

English translation

Hydrogen ambassadors want to move towards implementation

Karen de Lathouder (bp) and Marcel Galjee (HyCC) want to move towards the implementation of hydrogen plans this year. Both are hydrogen ambassadors for the Deltalinqs Climate Program.

Karen de Lathouder has been CEO of bp Nederland since the beginning of this year. She also became Hydrogen Ambassador for the Deltalinqs Climate Program. She fulfils this role together with Marcel Galjee from the Hydrogen Chemistry Company (HyCC). They also know each other from the H2Fifty project, in which bp and Nouryon want to realise a green hydrogen plant on the Maasvlakte.

Contribution

“You hear more and more about many different hydrogen plans. But this year we really need to move from plans to action and implementation. I want to make a contribution to that. And I am doing so within the Deltalinqs context because cooperation is necessary. You never do large projects like this alone. You need fellow companies, the government and connecting parties such as Deltalinqs”, explains Galjee on the Deltalinqs website.

Important message

De Lathouder: “Hydrogen is very important to bp, as H2Fifty has proven. I want to do my utmost to make our plans a reality. I also want to clarify an important message. That is that, in addition to green hydrogen, we will also need low-carbon hydrogen in the years ahead if we are to achieve our climate targets. We’re doing that through the H-vision project.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!