Selecteer Pagina

Von der Leyen bezoekt haven Rotterdam

door | 6 sep, 2022 | Archief, Haven

Foto: Zero Emission Services

English translation ->

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, brengt op donderdag 8 september een bezoek aan de haven van Rotterdam. Zij wordt er ontvangen door premier Rutte en minister Kaag (Financiën).

Het programma begint met een welkomstwoord van coo Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarna krijgen de aanwezigen – onder wie ook burgemeester Ahmed Aboutaleb – een aantal presentaties voorgeschoteld, over duurzame mobiliteit en de energietransitie in de binnenvaart. Zo is er onder meer aandacht voor het project ZES (Zero Emission Services). Na de presentaties volgt een rondleiding op het eerste elektrisch aangedreven binnenvaartschip van het project ZES, De Alphenaar.

Von der Leyen

Het bezoek van Von der Leyen staat in het teken van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan, dat het kabinet deze zomer bij de Europese Commissie heeft ingediend. Dit richt zich op de thema’s klimaatverandering, volkshuisvesting en de arbeidsmarkt. Het plan telt 49 maatregelen, waarvan 21 hervormingen en 28 investeringsplannen.

Rutte en Von der Leyen sluiten het bezoek af met een informeel diner, waar zij ‘de actuele Europese agenda’ zullen bespreken.

Zie ook: Consortium presenteert accusysteem voor binnenvaart

English translation

Von der Leyen visits port of Rotterdam

Ursula von der Leyen, President of the European Commission, will visit the Port of Rotterdam on Thursday 8 September. She will be received by Prime Minister Rutte and Minister Kaag (Finance).

The programme starts with a word of welcome from COO Boudewijn Siemons of the Port of Rotterdam Authority. After that, those present – including Rotterdam Mayor Ahmed Aboutaleb – will be treated to a number of presentations on sustainable mobility and the energy transition in inland shipping. Among other things, attention will be paid to the ZES (Zero Emission Services) project. The presentations were followed by a tour of the first electrically powered inland shipping vessel of the ZES project, the Alphenaar.

Informal diner

Von der Leyen’s visit is devoted to the Dutch Recovery and Resilience Plan, which the government submitted to the European Commission this summer. It focuses on the themes of climate change, public housing and the labour market. The plan contains 49 measures, 21 of which are reforms and 28 investment plans.
Rutte and Von der Leyen will conclude their visit with an informal dinner, where they will discuss ‘the current European agenda’.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!