Selecteer Pagina

Volgende studie naar Delta Corridor

door | 22 jun, 2021 | Archief, Infrastructuur, Petrochemie

Warmteleiding

Archieffoto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam Pijpleiding Maatschappij (RRP) gaan een haalbaarheidsonderzoek doen naar de aanleg van de Delta Corridor. Het is een vervolg op eerder onderzoek naar deze pijpleidingen richting Chemelot en Noordrijn-Westfalen.

In de buisleidingenbundel zouden verschillende productstromen tussen de haven van Rotterdam, Chemelot en Noordrijn-Westfalen kunnen worden getransporteerd. Hierbij valt te denken aan waterstof, CO2, LPG en propeen. Uit een eerdere studie van het Havenbedrijf Rotterdam, Chemelot en het Rijk bleek dat de aanleg verschillende voordelen biedt.

Delta Corridor

Nu komt er een nieuw haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door een projectteam van het Havenbedrijf Rotterdam en RRP. Laatstgenoemde heeft Shell, BP en Ruhr Oel als aandeelhouders. Het projectteam werkt samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Het is de bedoeling tot een publiek-private ketensamenwerking te komen, waar andere partijen zich bij kunnen aansluiten.

Leefbaarheid langs het spoor

“De Delta Corridor vervult een belangrijke rol voor industrieclusters in Nederland en Duitsland”, stelt manager Delta Corridor Edwin van Espen van het havenbedrijf. “Daarmee levert het project een bijdrage aan een duurzame economie, welvaart en werkgelegenheid. Verder is er een positief effect op de leefbaarheid langs het spoor, want een ondergrondse leidingcorridor verkleint de druk op het spoorwegnet aanzienlijk.”

Zie ook: Onderzoek naar Delta Corridor richting Noordrijn-Westfalen

English translation

Next study into Delta Corridor

The Port of Rotterdam Authority and the Rotterdam Pipeline Company (RRP) will conduct a feasibility study into the construction of the Delta Corridor. It is a follow-up to earlier research into these pipelines to Chemelot and North Rhine-Westphalia.

The pipeline bundle could transport various product flows between the port of Rotterdam, Chemelot and North Rhine-Westphalia. These include hydrogen, CO2, LPG and propylene. An earlier study by the Port of Rotterdam Authority, Chemelot and the State showed that the construction offers various advantages.

Delta Corridor

Now there will be a new feasibility study carried out by a project team of the Port of Rotterdam Authority and RRP. The latter has Shell, BP and Ruhr Oel as shareholders. The project team works together with the ministries of Infrastructure and Water Management, Economic Affairs and Climate, Internal Affairs and Foreign Affairs. The aim is to create a public-private chain cooperation, which other parties can join.

Quality of life

“The Delta Corridor plays an important role for industrial clusters in the Netherlands and Germany”, says Edwin van Espen, Delta Corridor Manager at the Port Authority. “In this way, the project contributes to a sustainable economy, prosperity and employment. There is also a positive effect on the quality of life along the railway, because an underground pipeline corridor significantly reduces the pressure on the railway network.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!